2021 COMUNITAT

Apartaments Guttmann Barcelona Life

Apartaments guttmann life

Ciutats i Comunitats Sostenibles

Guttmann Barcelona Life és un equipament social format per un conjunt d’apartaments totalment adaptats i domotitzats. A més, la iniciativa disposa d’una cartera complementària de serveis personals i de suport adreçats expressament a la promoció de l’autonomia personal i del model de vida independent.

Guttmann Barcelona Life és una iniciativa de l’Institut Guttmann dissenyada per a afavorir l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. L’objectiu és que puguin desenvolupar un projecte de vida independent de manera activa, inclusiva i amb el seu propi estil de vida. Aquest projecte que va començar al mes de febrer de 2019 amb l’oferta de 12 apartaments, es va incrementar al 2020 fins a comptar amb 26 apartaments operatius. La capacitat d’apartaments de GBL pot arribar fins als 40 i s’aniran posant en funcionament de forma gradual.

El 2021, un total de 59 usuaris han gaudit d’aquest servei i això ha representat una ocupació mitjana del 75,4 %.

Guttmann Barcelona Life forma part de l’estudi “Infraestructuras para una vida independiente: una investigación participativa para repensar la vivienda, los cuidados y la comunidad en tiempos de pandèmia” que duen a terme el grup d’investigació CareNet (UOC) en col·laboració amb Fundació Institut Guttmann, la Fundació Catalana del Síndrome de Down i Cohousing Senior Car 70 i que s’engloba dins del programa de l’Ajuntament de Barcelona: Pla de Barcelona Ciència. Premis de recerca científica a reptes urbans a la ciutat de Barcelona.