Apartaments Guttmann Barcelona Life

Apartaments

Ciutats i Comunitats Sostenibles

Guttmann Barcelona Life és un equipament social format per un conjunt d’apartaments totalment adaptats i domotitzats. A més, la iniciativa disposa d’una cartera complementària de serveis personals i de suport adreçats expressament a la promoció de l’autonomia personal i del model de vida independent.

Aquesta iniciativa de l’Institut Guttmann va ser dissenyada per afavorir l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat a fi de que puguin desenvolupar un projecte de vida independent de manera activa, inclusiva i amb el seu propi estil de vida.

Aquest projecte, que va començar el mes de febrer de 2019 amb l’oferta de 12 apartaments, es va incrementar el 2020 fins a comptar en la actualitat amb 26 apartaments operatius. El 2023, un total de 64 usuaris han gaudit d’aquest servei i això ha representat una ocupació mitjana del 73,5 %. 

El 2023, un total de 64 usuaris han gaudit d’aquest servei i això ha representat una ocupació mitjana del 73,5 %.

Destacar que continua l’important impacte del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna pel que fa a l’ocupació dels apartaments Guttmann Barcelona Life, que ha afectat de manera important a pacients russos que, a més, vivien als apartaments durant el període de tractament. 

Guttmann Barcelona Life té com a objectiu principal facilitar a les persones amb discapacitat un entorn basat en un servei d’apartaments amb suports personalitzats. Aquests apartaments promouen i faciliten el desenvolupament de la vida independent i volen potenciar la  participació en la societat dels seus residents en un entorn comunitari.

L’any 2019 l’Insitut Guttmann va impulsar el nou Pla d’Acompanyament a la Vida Independent que centra gran part de la seva activitat als apartaments de Guttmann Barcelona Life.