2022 CONEIXEMENT

Àrea docent

DOCENCIA

Com a Institut Universitari, l’objectiu de la Fundació Institut Guttmann és contribuir a la capacitació especialitzada dels professionals vinculats al món de la neurorehabilitació i permetre’ls accedir de manera directa, rigorosa i pràctica als principals avenços diagnòstics, tecnològics i terapèutics d’aquesta especialitat clínica. En destaquem la transferència de coneixement i la formació de qualitat en l’àmbit de la Neurorehabilitació, la Rehabilitació Neuropsicològica i la Neuroenginyeria.

L’oferta docent de l’Institut Universitari Institut Guttmann inclou:

 • 3 Màsters Universitaris
 • Cursos de postgrau
 • Programes de fellowship
 • Formació pràctica de MIRs i altres disciplines relacionades.

L’Institut Universitari es regeix per un Sistema Intern de Qualitat Acadèmica, acreditat per l’Agència de Qualitat Universitària AQU de la Generalitat de Catalunya. Aquesta agència estructura tots els processos formatius i acadèmics en base al programa AUDIT de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, i a les recomanacions de la European Association for Quality Assurance -ENQA-, amb l’objectiu de garantir sempre una activitat docent de qualitat, multidisciplinària i que formi els alumnes per convertir-los en els millors professionals capaços de millorar la qualitat de vida dels pacients neurològics del futur.

Aquest 2022 s’ha caracteritzat per un profund treball de remodelació dels Màsters Oficials que impartim com a centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.

 • Del Màster Universitari en Neurorehabilitació, se n’ha sol·licitat la suspensió per a treballar en les modificacions i tenir-les aprovades en l’edició 23-24. La intenció d’aquests treballs és que el Màster mantingui el seu caràcter d’oficialitat i nombre de crèdits, però amb una redistribució dels mòduls que prioritzi, de manera significativa, les hores de pràctiques.
 • S’ha mantingut l’edició 2022-2023 del Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva però està previst un procés de modificació per a l’edició 2023-2024 amb la intenció de passar a ser un Títol de Formació Permanent amb  un increment molt significatiu de les hores pràctiques.
 • Pel que fa al Màster Interuniversitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació, que impartim conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya i la UAB, a mitjans de setembre s’ha iniciat la tercera edició en format completament presencial pel que fa als mòduls que coordinem des de l’Institut Guttmann. Quant a les pràctiques i els treballs de final de màster, durant el primer semestre de 2022 ha finalitzat la tutorització de 3 treballs finals de màster i de 2 estudiants en pràctiques de l’edició 20-21; i al segon semestre hem començat amb la tutorització de 4 alumnes més, tots de perfil enginyer i pertanyents a l’edició del curs 21-22, que realitzaran tant les seves pràctiques curriculars com el seu TFM amb nosaltres.

Enguany s’ha procedit als desenvolupament de les següents activitat docents:

DADES D’ACTIVITAT DOCENT REGLADA

 • Màster Universitari en Neurorehabilitació (60 ECTS). En total s’han graduat 19 estudiants de l’edició 2021-2022 i 1 estudiant de l’edició 2020-2021.
 • Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva (60 ECTS). S’han graduat 19 estudiants de l’edició 2021-2022 i s’han matriculat 17 nous estudiants a l’edició 2022-2023.
 • Màster Universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació (90 ECTS). S’han matriculat 22 nous alumnes a la tercera edició d’aquest Màster Interuniversitari.
 • Cursos de Postgrau (acreditats per la UAB). Enguany s’hi han matriculat 49 alumnes.
 • Programa d’Expert en Neurorehabilitació. A principis d’octubre d’aquest 2022 s’han incorporat 3 fellows, que realitzen les especialitats de Lesió Medul·lar, Dany Cerebral i Rehabilitació Neuropsicològica del Dany Cerebral.
 • Pel que fa a la formació pràctica lligada als programes MIR, el 2022 s’ha contribuït a la formació d’un total de 24 metges residents: 21 de l’especialitat de Medicina Física i Rehabilitació, 1 de l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i 2 de l’especialitat de Neurologia. La procedència dels MIR ha estat: 7 de Catalunya, 8 de la resta d’Espanya i 9 d’altres països.Contribució a la formació pràctica:

Addicionalment a la formació dels 24 metges residents dins del programa MIR, abans esmentats, enguany s’ha contribuït a la formació pràctica de 114 professionals de diferents disciplines clíniques tal com reflecteix la següent taula:

11            Psicòlegs en formació de Mestratge1              M. en Medicaments, Salut i Sistemes Sanitaris
1              M. en Ciutadania i Drets Humans1 M. en Prevenció Riscos Laborals
1              Estudiants de Farmàcia3 Estudiants de Teràpia Ocupacional
20           Estudiants de Fisioteràpia2              Estudiants de Logopèdia
44           Estudiants d’Infermeria1              Estudiant de Treball Social
3              Estudiants de C.A.F.E.21            Estudiants de CFGM de Cures Auxiliars Infermeria
1              Estudiant de CFGM de Farmàcia i Para-Farmàcia1              Estudiant de CFGS en Administració i Finances
1              Estudiant de CFGS d’Imatge per al Diagnòstic2              Estudiants del CP d’Atenció Sociosanitària
CFGM   Cicle Formatiu de Grau Mitjà
CFGS     Cicle Formatiu de Grau Superior
CP         Certificat de Professionalitat

S’ha signat un acord marc de col·laboració amb la Universitat de Girona per promoure les nostres relacions de caràcter científic i tecnològic i el desenvolupament d’activitats de formació amb les seves Facultats de Medicina, Infermeria, Educació i Psicologia, Escola Politècnica i de la Salut i l’Esport. Així mateix, aquest 2022 també hem signat un conveni de cooperació educativa amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona per al desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes dels seus estudiants del Màster en Psicologia General Sanitària.

A més s’ha signat un projecte, que compta amb el suport de la Fundació FC Barcelona, per a la realització d’un curs de Mecànica i Alineació Postural dirigit a Odontopediatres de l’HM Hospital de Nens de Barcelona i impartit per professionals de l’Institut Guttmann i que es va impartir el mes de desembre.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ SANTI BESO ARNALOT

El Centre de Documentació Santi Beso Arnalot ha continuat oferint els seus serveis als professionals i estudiants interessats en informació específica i bibliogràfica, consulta de fons documentals i bases de dades, recerca d’articles, accés dirigit per la xarxa, etc.

Al llarg del 2022 hem atès a 685 usuaris (238 de forma presencial i 447 online). El nombre total de visites presencials ha estat de 2.200. Pel que fa a les peticions d’articles, se’ns ha sol·licitat un total de 2.644

El Centre de Documentació Santi Beso Arnalot continua digitalitzant el seu fons bibliogràfic en paper, i actualitza constantment al portal SiiDON els treballs de final de màster dels alumnes dels nostres mestratges, les tesis doctorals, els articles dels nostres professionals i els sumaris de les revistes subscrites, entre d’altres