2022 COMPROMÍS SOCIAL

Beques tractament

Beques tractament
Salut i Benestar

La Fundació Institut Guttmann disposa d’un Programa de Beques-Tractament que, d’acord amb els seus valors institucionals, té per objectiu facilitar a totes les persones que ho necessitin, independentment de la condició econòmica, l’accés als procediments i les tècniques terapèutiques que es presten a l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació de Guttmann Barcelona.

Són objecte de Beca-Tractament tractaments i programes terapèutics implantats a Guttmann Barcelona – Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació que hagin estat prescrits per un facultatiu del propi centre, no estiguin inclosos a la cartera pública de serveis sanitaris, i per als quals aquest tractament sigui l’única alternativa terapèutica possible. Les Beques-Tractament en cap cas cobreixen els procediments i proves diagnòstiques necessàries per formular la proposta terapèutica.

En la línia del màxim respecte i compliment del nostre compromís social amb els col·lectius més vulnerables, hem de destacar que el 2022 han estat un any durant el qual els nostres pacients s’han pogut beneficiar del Pla de Beques Tractament que atorga la Fundació.

Durant el 2022 s’han concedit un total de 3 beques que han anat a parar a participants del Programa Vida Activa amb un import total de 5.400€.