2022 EQUIP HUMÀ

Humanització de la gestió

L’Institut Guttmann és una organització amb una cultura institucional, un model assistencial i uns valors basats en la humanitat, el respecte i l’empatia. Com a organització assistencial, treballem des del model d’atenció centrada en la persona i una de les nostres principals preocupacions és la Humanització de l’atenció que oferim als pacients. Tanmateix, la humanització que no està restringida únicament als professionals sanitaris, que estan en contacte directe amb el pacient, sinó que té impacte directe sobre la cultura de tota l’organització.

De la mateixa manera que reconeixem el protagonisme del pacient, volem donar veu i escoltar al professional perquè no entendríem un projecte d’humanització que no vetllés també per la importància i les necessitats dels professionals com ara accions d’escolta activa, millora de les relacions laborals i interpersonals, o iniciatives com la conciliació laboral, entre d’altres.

L’entorn professional a l’Institut Guttmann ha d’estar basat en la confiança, la coresponsabilitat i el respecte per tal de permetre a cada membre de l’equip humà desenvolupar no només la seva feina, competències i habilitats sino també créixer a nivell personal. Aquest és un dels motius pels que totes les persones professionals i col·laboradores que constitueixen l’equip professional de l’Institut Guttmann, tenen el dret i el deure de conéixer el Codi Ètic i complir-lo, plantejar les qüestions que els susciti i fer els suggeriments o les propostes de canvi que estimin oportunes, així com denunciar qualsevol incompliment, o presumpció d’incompliment, per tal de contribuir al progrés de la Institució i de les persones que hi desenvolupen la seva activitat professional.

Per garantir aquestes bones pràctiques respecte als professionals que treballen a les instal·lacions de la Fundació mitjançant empreses subcontractades, aquestes són avaluades inicialment en el procés d’adjudicació, i també han de conéixer i signar el Codi Ètic de l’Institut Guttmann.

Millora de la Comunicació Interna

Un dels principals objectius de la Codirecció per a aquest any era la creació de noves eines de comunicació que permetessin afavorir la comunicació interna entre els professionals dels dos centres de la Fundació Institut Guttmann. Així, a principis de juny es va publicar el primer número de Guttmann al Dia, una newsletter digital format per diferents seccions que arriba quinzenalment via mail a tots els professionals de l’organització.

En aquesta mateixa línia, s’ha modificat íntegrament la revista Fulls, que s’ha convertit en una revista semestral amb un nou format, nous continguts i un enfoc més estratègic orientat a donar a conèixer a l’organització els nostres objectius d’una manera més clara, plural i participativa.

Revista Fulls

Addicionalment i com a novetat, s’ha posat en marxa la iniciativa “El Cafè de les Idees” un punt de trobada amb els professionals amb l’objectiu de rebre feedback sobre projectes estratègics per a l’organització. El passat mes de novembre es va celebrar el primer a l’Hospital de Neurorehabilitació sobre el coneixement del Pla d’Acollida als pacients dins l’experiència pacient (XPA).

Una de les activitats més destacades en l’àmbit de la comunicació interna aquest any va ser la celebració del Sopar Ball de Primavera amb la presència de més de 350 professionals. L’acte va ser la primera trobada entre els professionals dels dos centres després dels dos anys de pandèmia i el canvi de direcció, i va representar un important punt d’inflexió en els ànims dels professionals de tota l’organització.

Eines de Comunicació interna:
– Intranet: on estan publicades totes les polítiques i tota la documentació institucional, així com avisos i notícies de l’actualitat de l’hospital.
– Guttmann al Dia, una newsletter digital format per diferents seccions que arriba quinzenalment via mail a tots els professionals de l’organització.
– Revista Fulls: publicació interna que s’envia a tots els professionals de l’Institut Guttmann amb notícies d’actualitat i entrevistes de caràcter intern.
– Comunicats interns: en ocasions puntuals, a més de comunicar a través de la intranet s’envien comunicacions per correu electrònic.
– Guttube: portal de vídeos intern, creat a imatge i semblança del famós portal de vídeos massiu, on es comparteixen tots els vídeos relacionats amb la institució, tant interns com vídeos públics.
– Manual d’acollida: s’entrega a totes les noves incorporacions un manual amb la informació rellevant per a incorporar-se a la organització.
– Xarxes socials: l’equip humà és freqüentment citat, o present a l’actualització constant d’aquestes xarxes de comunicació.
– Pòsters: comunicació informal i visual de suport a campanyes, events o altres accions internes.

BENEFICIS SOCIALS

A l’Institut Guttmann el 100 % de l’equip gaudeix dels beneficis socials addicionals, independentment del tipus de contracte. Aquests beneficis són:

  • Horari flexible, per als professionals amb jornada partida no lligat als serveis d’atenció al pacient. Aquests professionals poden ajustar el seu horari d’entrada i sortida en un marge d’una hora, en funció de les seves necessitats o preferències, i garantint sempre la presència al lloc de treball en un horari de màxima activitat.
  • Teletreball: els professionals no lligats als serveis d’atenció al pacient, s’han pogut acollir voluntàriament a la modalitat de prestació de serveis no presencials.
  • Pla de formació continuada ofert al 100% del personal.
  • Obsequi de Nadal.
  • Tiquet menjador subvencionat per a tot el personal en plantilla que tingui jornada partida, segons conveni col·lectiu.
  • “Festa infantil de Nadal” per als fill/es de tots els professionals, amb entrega de regals a tots els infants, comprats pel departament de recursos humans.
  • Aperitiu de Nadal.
  • Altres esdeveniments i actes festius per a tot l’equip humà on, en algunes ocasions, es convida també als familiars del personal.