2022 PACIENTS I FAMÍLIES

Humanitzem l’atenció

Humanització
ods 3

Humanitzar és reconèixer el protagonisme del pacient i la família en el procés assistencial i fer-los partícips, proporcionant-los la informació de manera adequada per a que puguin participar proactivament en la presa de decisions. També és tractar a les persones com a subjectes capaços de decidir i amb capacitat de participar. En la mesura que sigui possible, humanitzar consistirà en fer responsable el pacient del seu procés de salut, fugint de relacions assistencials paternalistes; entenent que els pacients són persones amb drets i responsabilitats i llibertat de decisió.

Humanitzar implica posar al pacient al centre de la nostra atenció i reforçar la seva autonomia personal per comptar amb pacients actius i empoderats.

A l’Institut Guttmann volem escoltar les necessitats profundes dels pacients i transformar conjuntament amb ells/es el context sanitari per aconseguir millors resultats en salut i benestar. Per tant, situant al pacient i llur família al centre de la nostra atenció, volem donar-los veu i que tinguin un rol actiu en tot el procés assistencial. Això ens permetrà conèixer millor la percepció i les necessitats del pacient i, en conseqüència, introduir millores en l’atenció clínica, la seguretat del pacient i l’efectivitat dels tractaments rehabilitadors.

Humanitzar també implica posar el focus en els professionals, que són els principals agents humanitzadors, i, per tant, cal promocionar la seva formació i capacitació, afavorir una comunicació adequada, garantir un bon clima de treball, i fomentar la seva participació.

Un dels nostres principals reptes com a organització és millorar la humanització de l’atenció assistencial de l’Institut Guttmann i la promoció de l’empoderament de pacients i famílies.

Des de l’Institut Guttmann treballem per aconseguir que les persones amb discapacitat aconsegueixin els màxim nivell possible d’autonomia personal, major qualitat de vida i una plena inclusió i participació social.

Objectius del Pla d’Humanització de l’Institut Guttmann:

L’objectiu principal és promoure la millora de la humanització i l’empoderament a pacients i llurs famílies.

  1. Identificar iniciatives d’humanització i empoderament que ja s’estan duent a terme a l’hospital.
  2. Dissenyar les accions a realitzar per millorar la humanització i la promoció de l’empoderament.
  3. Planificar i programar les activitats necessàries per al desenvolupament del pla d’humanització i empoderament.
  4. Crear una estructura organitzativa pel desenvolupament del pla a la nostra organització.
  5. Seguir i avaluar el pla, la consecució dels objectius, l’execució de les activitats i les lliçons d’aprenentatge i millora.

Des de l’Institut Guttmann considerem que cal fer un pas més enllà en el procés de neurorehabilitació i alinear-nos amb les noves concepcions socials de la discapacitat que es plasmen en la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, la qual forma part de l’ordenament jurídic espanyol des de l’any 2008. Així, en el procés rehabilitador de l’hospital s’incorporen programes d’empoderament que promocionen la presa de consciència entorn els drets de les persones amb discapacitat, l’autodeterminació i la vida independent.