2022 GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Materialitat

Materialitat

Per determinar els temes materials de l’Institut Guttmann s’ha consultat als principals grups d’interès (professionals i col·laboradors, pacients i famílies, proveïdors, Patronat i Consell Social). A cada grup d’interès se li ha preguntat pels temes que més els hi afecten i per a cada un d’ells s’ha demanat la rellevància que té el tema en qüestió per la societat i la valoració que en fan de l’actuació de l’Institut Guttmann al respecte. Amb els resultats de les enquestes, s’ha calculat la puntuació mitjana de cada tema i s’ha obtingut la següent matriu de materialitat:

1- Ambient de treball
2- Associació i Negociació
3- Atenció a l’usuari i servei post-tractament
4- Conciliació
5- Condicions de treball
6- Confidencialitat i privacitat
7- Dret a la Intimitat
8- Eficacia i eficiència en la gestió
9- Entorns Accessibles
10- Foment de la Responsabilitat Social Corporativa
11- Formació continuada
12- Formalització i compliment del contracte
13- Formalització i compliment dels compromisos
14- Gestió de Residus
15- Govern de l’organització
16- Honestedat
17- Inversió en la comunitat i en la societat
18- No discriminació
19- Desenvolupament de proximitat
20- Promocions i publicitat
21- Representació sindical
22- Respecte a la dignitat
23- Respecte pel Medi Ambient
24- Salut i seguretat
25- Serveis assistencials de qualitat i segurs
26- Transparència informativa

Per a prioritzar els temes materials per l’Institut Guttmann s’ha establert una valoració inferior a 4,00 i una rellevància per les parts interessades superior a 4,90. Els temes que compleixen un d’aquests dos criteris són els més significatius i, per tant, són els temes materials, per l’Institut Guttmann.