2022 PACIENTS I FAMÍLIES

Programa Ubuntu

Ubuntu

L’objectiu del Programa Ubuntu és detectar i actuar de manera positiva en la resolució o atenuació dels casos de vulnerabilitat que afectin els nostres pacients i són, o poden ser, causa de patiment, marginació, abusos o exclusió social.

Aquestes situacions que per la seva gravetat han de ser objecte d’una atenció professional especial, requereixen alhora una mirada empàtica i compromesa amb qui les pateix; ja que sovint es manifesten de manera poc evident i són difícils de percebre, sigui per desconeixement dels drets de la pròpia víctima, per por, o per formar part de situacions que podrien considerar-se incòmodes.

Pel que fa al programa Ubuntu, aquests any han estat atesos 45 pacients amb un total de 69 serveis, segons el següent detall:

Serveis 63
Suport allotjament familiars6
Roba / productes higiene16
Condonació Ortesis S. Social16
Restauració familiars5
Suport econòmic per a transport4
Bugaderia22
Programa Allotjament Familiars pacients32
Cal destacar que les famílies allotjades gràcies al Programa d’Allotjament de familiars de pacients, de mitjana realitzen una estada de 73,12 dies.