2022 HOSPITAL VERD

Una gestió mediambiental i energètica eficient

Gestió ambiental

Per tal de poder assolir aquests bons resultats, durant l’any 2022 s’han realitzat una sèrie d’inversions i despeses ambientals, com són:

Recollida de residus 121.241,44€
Substitució de làmpades per il·luminació LED 4.394,55€
Instal·lació carregadors elèctrics per a vehicles86.577,54€
Auditoria interna de seguiment de la certificació
ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 i Verificació
EMAS
1.278,97€
Auditoria externa de seguiment certificació ISO
50001:2018
966,49€
Auditoria externa de renovació de la certificació
ISO 14.001:2015 Badalona i Barcelona i
Verificació EMAS
3.917,50€
Adaptació de la il·luminació de les unitats d’hospitalització optimitzant les diferents franges mitjançant un sistema de control horari45.931,26€
Plataforma per identificar i avaluar els requisits legals ambientals i del reglament industrial als centres de Badalona i Barcelona4.549,6€
Avaluació periòdica del compliment legal, revisió i adequació de nous requisits legals que ens afecten, actualitzant la plataforma de requisits legals a l’hospital de Badalona6.715,50€
Avaluació inicial del compliment legal, revisió i adequació de nous requisits legals que ens afecten, actualitzant la plataforma de requisits legals a Guttmann Barcelona7.804,50€
Total (t)283.377,35€

A més, els proveïdors de l’Institut Guttmann són sotmesos a una avaluació inicial, abans de la seva aprovació, i a una avaluació periòdica posterior, en base, entre d’altres criteris, a aspectes ambientals.

CRITERIS DE SELECCIÓ

El Servei de Compres té la responsabilitat d’escollir entre les opcions que ofereix el mercat de béns  i serveis d’acord al què s’indica el Codi Ètic de l’Institut Guttmann i en el protocol de compres, fent servir fonamentalment criteris de qualitat.

També té en compte criteris sostenibles en les compres, i aquests poden reduir costos, millorar la imatge que ofereix la institució a pacients, proveïdors i professionals, així com contribuir al manteniment del medi ambient.

Són criteris de compres sostenibles:

 • Seleccionar  proveïdors que disposin de certificacions ambientals (ISO 14.001, EMAS, etc.).
 • Escollir productes amb certificació ecològica:
  • Etiqueta ecològica de la Unió Europea.
  • La marca AENOR – Medi Ambient.
  • L’ “Ángel Azul” alemany.
  • El “Cisne Nórdico” noruec.
  • El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat
 • Afavorir la compra de productes de neteja biodegradables o respectuosos amb el Medi Ambient.
 • Escollir productes poc envasats o recarregables que redueixin residus.
 • Optar per articles envasats en vidre o cartró fàcilment reciclables com el paper i altres materials d’oficina.
 • Donar compliment a les nostres certificacions ambientals ISO 14.001 i ISO 50.001.