memoría rsc 2022

Memòria – Balanç Social 2022
Informe de Responsabilitat Social Corporativa

La Fundació Institut Guttmann elabora anualment un Informe de Responsabilitat Social Corporativa que s’integra a la Memòria Anual – Balanç Social. En format web, aquest informe recull tota l’activitat anual desenvolupada sempre en el marc de la Responsabilitat Social Corporativa, un espai on conflueixen els diferents àmbits en què treballa la institució.

Tota la informació relacionada amb l’activitat de la Fundació Institut Guttmann i la seva Responsabilitat Social Corporativa es troba publicada en aquesta web. El document es fa sobre la base del model Global Reporting Initiative (Versió Core) i s’adequa a la revisió d’indicadors del GRI, del Pacte Mundial de les Nacions Unides.