PACIENTES Y FAMILIAS

Guttmann, NeuroPersonal Trainer®

GNPT

Guttmann, NeuroPersonalTrainer® és una plataforma virtual de telerehabilitació cognitiva de l’Institut Guttmann, certificada com a producte sanitari per la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que permet dur a terme programes d’estimulació de la memòria, l’atenció, el llenguatge i les funcions executives de manera intensiva i personalitzada. És una eina per als professionals de l’àmbit de la rehabilitació neuropsicològica i l’estimulació cognitiva, alhora que un innovador sistema generador de coneixement que permet generar recomanacions terapèutiques a partir dels resultats dels pacients tractats anteriorment.

S’ha continuat apostant per la valorització de les propostes innovadores d’aquest producte. Al llarg del 2019 hem incorporat tot un seguit de millores que podem resumir de la següent manera:

– S’ha continuat millorant la robustesa i funcionalitat de la plataforma, incorporant una nova capa de gestió comercial, permetent el control administratiu de les llicències. Addicionalment, s’ha incorporat la modalitat de centre test facilitant la tasca comercial de prova en nous centres.
– S’ha enfortit la valorització clínica del GNPT® com a producte sanitari Classe I, procedint a la seva renovació davant de la AEMPS.
– S’ha prosseguit maximitzant la visibilitat dels diferents col·lectius professionals susceptibles d’utilització de la plataforma mitjançant la presencia activa en congressos com el I Congrés de Teràpia Ocupacional celebrat el 25 d’Octubre a Madrid amb més de 170 participants.
– Continuem incrementant la valorització dels professionals clínics que utilitzen l’eina mitjançant la seva capacitació amb el Curs Online GNPT® gratuït. A finals de 2019 havien estat enviats 280 certificats en total, amb un creixement del 34,6% vs al 2018.
– S’ha assolit un gran creixement sostingut en l’ús de la plataforma. El 2019 ha incrementat el nombre d’usuaris respecte a 2018 en un 32,1% (3.056), i d’un 60,1% en el nombre de sessions (77.306).
– Actualment, la plataforma es troba disponible en més de 210 centres de diferents llocs del món donant cobertura a tot l’Estat espanyol
– Destacar que, per primera vegada, un sistema públic de salut com el de la Comunitat de Canàries inclou dintre dels serveis ofertats la plataforma GNPT®.

Finalment, s’ha reformulat i dissenyat la pàgina web per oferir una major visualització al producte amb una visió més pràctica, més dinàmica i orientada professionals (gnpt.es)