CONEIXEMENT

Activitat docent

L’objectiu de l’activitat docent de l’Institut Guttmann com a Institut Universitari és contribuir a la capacitació especialitzada dels professionals vinculats al món de la neurorehabilitació i permetre’ls accedir de manera directa, rigorosa i pràctica als principals avenços diagnòstics, tecnològics i terapèutics d’aquesta especialitat clínica. L’oferta docent va des dels Màsters Universitaris, cursos de postgrau i programa d’expert fins a la formació pràctica, tant MIR com d’altres disciplines.

L’any 2019 s’ha renovat l’acreditació del Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva, que ha obtingut l’informe favorable de l’AQU i del Ministerio de Educación Cultura y Deporte;  El Màster Universitari en Neurorehabilitació de 60 ECTS, que substitueix a l’anterior existent de 120 ECTS, ha obtingut la verificació com a títol oficial i 29 nous alumnes s’hi han matriculat.

DADES D’ACTIVITAT DOCENT REGLADA

ALUMNES MATRICULATS 2019

Durant l’any 2019, han estat un total de 182 alumnes els que han seguit diferents accions formatives entre totes les opcions docents disponibles (cal destacar que un mateix alumne pot matricular-se en més d’una línia durant el mateix període).

NOVES MATRICULACIONS 2019

29 Mestratges Universitaris en Neurorehabilitació
26 Mestratges Universitaris en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva
73 Cursos de Postgrau (acreditats per la UAB) als següents programes docents: 29 alumnes en modalitat presencial i 44 alumnes en modalitat online
2 Programes d’Expert en Rehabilitació Neuropsicològica del Dany Cerebral

Addicionalment,

• S’ha contribuït a la formació de 25 metges: 24 metges especialistes MIR en Medicina Física i Rehabilitació i 1 metge de l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

• S’ha participat en la formació pràctica de 56 professionals de diferents disciplines clíniques com Fisioteràpia, Infermeria, Neuropsicologia, Psicologia, Teràpia Ocupacional, Logopèdia, etc., i de 21 estudiants d’axuliars de clínica, 2 auxiliars administratius, 1 tècnic d’imatge per al diagnòstic i 1 d’atenció sociosanitària.

• 9 professionals de l’Institut Guttmann han estat convidats a participar com a professors en diferents màsters organitzats per universitats i hospitals, nacionals i estrangers.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ SANTI BESO ARNALOT

El Centre de Documentació en Neurorehabilitació, ha continuat oferint un any més els seus serveis a totes aquelles persones interessades en informació específica i bibliogràfica, consulta de fons documentals i bases de dades, recerca d’articles, accés dirigit per la xarxa, servei de reprografia, etc.

El nombre total d’usuaris del Centre de Documentació Santi Beso Arnalot l’any 2019 ha estat de 665, amb un total de 2.033 visites presencials.

Pel que fa a les peticions d’articles, s’han sol·licitat un total de 2.132, dels quals s’han servit 2.087 (un 97%); d’aquests, el 77,38% han estat sol·licitats per usuaris interns del propi institut i el 22,62% per usuaris externs.

El Centre de Documentació disposa d’una rèplica de tot el seu fons bibliogràfic digitalitzat al portal web SiiDON. En ell s’actualitzen constantment els treballs de final de màster dels alumnes, les tesis doctorals i els articles dels nostres professionals i els sumaris de les revistes subscrites, entre d’altres.