ENTITAT D'INICIATIVA SOCIAL

Aliances per assolir els objectius

L’Institut Guttmann estableix aliances i acords formals amb altres institucions, entitats i/o empreses amb objectius similars o complementaris als seus, per a la millor consecució i desenvolupament dels seus objectius fundacionals. A la darrera revisió de 2019, l’organització ha establert un total de 264 acords distribuïts entre els seus diferents àmbits d’actuació:

CONVENIS / ACORDS – AENUM.
Assistencials5722%
Recerca9335%
Universitat i Docència3212%
Innovació aplicada
(Guttmann, NeuroPersonalTrainer ®)
3513%
Consell Social, Associacions i Altres4718%
TOTAL264

L’Institut Guttmann assenta les seves aliances sobre bases justes i transparents que persegueixin els objectius institucionals, i procurin el benefici mutu, negant-se a qualsevol relació o vinculació amb d’altres organitzacions que puguin originar-li un conflicte ètic amb els propòsits, els objectius o els valors institucionals.