COMUNITAT

Apartaments Guttmann Barcelona Life

Ciutats i Comunitats Sostenibles

Guttmann Barcelona Life és un equipament social format per un conjunt d’apartaments totalment adaptats i domotitzats. A més, la iniciativa disposa d’una cartera complementària de serveis personals i de suport adreçats expressament a la promoció de l’autonomia personal.

Guttmann Barcelona Life és una iniciativa de l’Institut Guttmann dissenyada per a afavorir l’autonomia i qualitat de vida de les persones amb discapacitat. L’objectiu és que puguin desenvolupar un projecte de vida independent de manera activa, inclusiva i amb el seu propi estil de vida.

Aquest projecte va començar al mes de febrer de 2019 amb l’oferta de 12 apartaments que es van incrementar fins a 26 durant l’exercici. La capacitat d’apartaments de Guttmann Barcelona Life pot arribar a 40, que s’aniran posant en funcionament de forma gradual.
Al 2019, un total de 28 usuaris han gaudit d’aquest servei i això ha representat una ocupació mitjana del 69%.