PACIENTS I FAMÍLIES

Àrea d’Empoderament i Qualitat de Vida

Empoderament i qualitat de vida

L’Àrea d’Empoderament i Qualitat de Vida s’ha posat en marxa durant 2019 i està vinculada a l’Àrea NeuroPsicoSocial, molt relacionada amb els programes de recerca social. Aquesta àrea té per objectiu generar discurs, reflexió i coneixement en el marc del model social de la discapacitat que ha de  promoure l’empoderament de pacients i famílies i fomentar que  la intervenció dels professionals de l’Institut Guttmann tingui un impacte sobre la seva la qualitat de vida.

Des d’aquesta nova àrea s’han impulsat nous projectes com el “Pla d’acompanyament a la Vida Independent” i el projecte de recerca social “Participa”, i s’han implementat canvis en el projecte QVIDLAB i en el “Programa de participació i inclusió social hospitalària”.

A l’Institut Guttmann fa anys que s’està avançant cap a un model d’intervenció basat en el model social a la discapacitat que afavoreixi l’empoderament i la qualitat de vida de les persones. El “Pla d’acompanyament a la Vida Independent” , per exemple, és un intent de formalitzar-ho en el sí de l’organització. Especialment en la iniciativa “Guttmann Barcelona Life”, però també dins de l’hospital de Badalona, i que té per objectiu principal afavorir el model de vida independent de les persones amb discapacitat d’origen neurològic, i l’oportunitat d’incorporar plenament aquesta perspectiva en el “Pla Estratègic 2020-2025” i poder fer-la efectiva a través de la nova organització per clíniques que s’està impulsant.

La missió del pla és la promoció de la filosofia de Vida Independent entre les persones amb discapacitat, el seu entorn proper i els professionals que treballen amb elles, així com l’acompanyament d’aquelles persones que tinguin interès per a aquesta opció de vida en la seva posada en pràctica. D’aquesta manera, es vol, promoure i consolidar el paradigma d’autodeterminació utilitzant la metodologia d’atenció centrada en la persona

Objectius de l’Àrea d’Empoderament i Qualitat de Vida:

 – Promoure l’empoderament de les persones promocionant la reflexió per tal que adquireixin coneixements i s’impliquin en  les transformacions socials

– Promoure l’autodeterminació, en el sentit que les persones prenguin les seves decisions en funció dels seus valors.

 – Orientar l’autogestió dels recursos de suport per a la vida independent.

– Donar suport a les persones en l’autogestió de les relacions personals

– Promoure l’ajuda entre iguals mitjançant Grups d’Ajuda Mútua (GAM) i Grups de Suport entre iguals per facilitar l’empoderament.