EQUIP HUMÀ

Formació continuada

Formació

Amb l’objectiu de la permanència d’un equip de professionals competents que puguin garantir la millor atenció a les persones que reben els serveis de l‘Institut Guttmann, és important una formació continuada que millori any rere any els seus coneixements, habilitats i actituds.

És per aquest motiu que la formació continuada és un aliat per:

  • Millorar les competències i qualificacions dels professionals.
  • Adequar les capacitats tècniques i humanes dels professionals als objectius institucionals.
  • Ajudar als professionals a créixer.

Un total de 483 professionals que han treballat durant l’any 2019 per l’Institut Guttmann, han rebut formació. És sobre aquest total de persones formades que es realitzen els càlculs per donar compliment als indicadors que s’exposen a continuació.

Mitjana d’hores de formació per professional

Total hores formació14.692
Nombre de professionals483
Mitjana d’hores de formació per professional30,4

Mitjana d’hores de formació per sexe

SEXENOMBRE DE PROFESSIONALSNOMBRE D’HORESMITJANA D’HORES DE FORMACIÓ
Dones31010.18732,9
Homes1734.50526,0
TOTAL48314.69230,4

Mitjana d’hores de formació per categoria professional i sexe

CATEGORIA DELS PROFESSIONALS DE L’INSTITUT GUTTMANNDONESHOMESTOTAL
Directius/ves16,816,816,8
Metges/ses – Psicòlegs/ogues – Farmacèutics/ques21,620,521,2
Infermers/res72,749,668,2
Fisioterapeutes – Terapeutes Ocupacionals – Mestre/a d’educació física24,626,225,2
Treballadors/es socials – Logopeda22,422,4
Tècnics especialista27,027,0
Auxiliars assistencials20,925,423,2
Personal administratiu/va11,410,911,3
Personal de serveis11,525,520,4
Becaris11,010,010,9