MEDI AMBIENT

Un hospital amb entorn natural

un hospital amb entorn natural

Les instal·lacions de l’Institut Guttmann estan ubicades dins el Parc natural de la Serra de Marina, que forma part de la Xarxa d’Espais Naturals protegits de la Diputació de Barcelona.

L’extensió de la parcel·la és de 42.100 m2:

  • 8.080 m2 de terreny edificat amb les instal·lacions hospitalàries.
  • 34.019 m2 d’exteriors, dels quals 10.451 m2 són jardins.

Els impactes més significatius de l’activitat de l’Institut Guttmann sobre la biodiversitat, vénen definits per la superfície que ocupa en una parcel·la de 42.100 m2 que anteriorment no havia estat urbanitzada.

EMISSIONS I RESIDUS

Les emissions a l’atmosfera de l’Institut Guttmann són les derivades  del:

  • Consum d’energia elèctrica.
  • Consum de combustibles: Gas natural i  gasoil.
  • Consum de combustible del transport  propi.
  • Els residus generats.
  • Consum d’aigua a l’edifici i a les zones de  jardí.

Emissions totals: 1.301,16 t CO2 eq.

El càlcul d’emissions de CO2 s’extreu amb l’eina de càlcul de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

La intensitat de les emissions és un indicador per analitzar l’evolució de l’eficiència de les mesures adoptades per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i es calcula amb la relació entre les emissions generades i la facturació anual:

IE GEH: 1.301,16 t CO2 eq. / 25.261.497,88 €: 0,00005151 t CO2 eq/€.

Realitzem una emissió de 0,05151 t CO2 eq. per facturar 1.000,00€.

Els residus. Es realitza un control exhaustiu dels residus generats per l’hospital de Badalona i durant el 2019 no s’ha produït cap vessament accidental  significatiu. El vessament d’aigua residual és la totalitat de les aigües sanitàries de  l’organització que van a la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament de Badalona. Durant 2019 s’han generat 0,284 t d’aigua contaminada amb productes de laboratori.

Residus sanitaris 201720182019
Grup I-II 96,83093,73098,740
Grup III 2,6732,7723,078
Grup IV 0,0540,0270,054
Total (t) 99,55796,529101,872
Residus assimilables a urbans 201720182019
Paper i cartró 24,50025,07021,000
Plàstic 14,85114,47716,209
Vidre 0,5510,4320,420
Orgànics 38,63038,88738,377
Oli cuina 0,6670,9580,563
Fusta 3,3203,4202,020
Ferro 0,8000,2003,580
Restes vegetals 2,1901,0200
Total (t) 85,50984,46582,169
Residus perillosos 201720182019
Grup III 2,6372,7723,078
Grup IV 0,0540,0270,054
Envasos contaminats 0,6350,5290,694
Fluorescents 0,1750,09850,1143
Piles i Bateries 0,3340,2660,276
Aerosols 0,0310,0210,039
Material absorbent 0,1710,1720,241
Oli sintètic 0,01900,005
Equips electrònics 1,0960,7511,007
Fitosanitaris 0,0030,0050
Aigües contaminades amb substàncies químiques 0,1750,0700,284
Bateries ortopèdia 0,2000,1860,390
Radioactiu (indirecte)0,00004260,00004530,0000456
Total (t) 5,56604,89756,1823

Respecte als residus derivats del transport, durant aquest exercici 2019 l’Institut Guttmann ha continuat amb la campanya de sensibilització sobre l’ús del transport públic, “Una Mobilitat Sostenible”.

Gràcies a tota aquesta gestió mediambiental eficient, l’Institut Guttmann ha tancat l’exercici 2019 sense cap multa o sanció no monetària per incompliment de la normativa ambiental,  ni cap tipus de queixes i reclamacions sobre impactes ambientals derivades de la nostra activitat.