MEDI AMBIENT

Una gestió mediambietal eficient

una gestio mediambiental eficient

Per tal de poder assolir aquests bons resultats, durant l’any 2019 s’han realitzat una sèrie d’inversions i despeses ambientals, com són:

Recollida de residus 38.929,58 €
Substitució de làmpades per il·luminació LED 38.929,58 €
Sessió pràctica sobre les novetats
en la Declaració Ambiental
4.786,24 €
Auditoria interna de certificació ISO 14001:2015
i Verificació EMAS
363 €
2on. Seguiment de l’auditoria externa
de certificació ISO 14.001:2015 i Verificació Plataforma
per identificar i avaluar els requisits legals ambientals
i del reglament industrial
701,80 €
Auditoria (avaluació de compliment legal) 6.413 €
Total (t) 56.154,62 €

A més, els proveïdors de l’Institut Guttmann són sotmesos a una avaluació inicial, abans de la seva aprovació, i a una avaluació periòdica posterior, en base, entre d’altres criteris, a aspectes ambientals.

CRITERIS DE SELECCIÓ

El Servei de Compres té la responsabilitat d’escollir entre les opcions que ofereix el mercat de béns  i serveis d’acord al què s’indica el Codi Ètic de l’Institut Guttmann i en el protocol de compres, fent servir fonamentalment criteris de qualitat.

També té en compte criteris sostenibles en les compres, i aquests poden reduir costos, millorar la imatge que ofereix la institució a pacients, proveïdors i professionals, així com contribuir al manteniment del medi ambient.

Són criteris de compres sostenibles:

– Seleccionar proveïdors que disposin de certificacions ambientals (ISO 14.001, EMAS, etc.).
– Escollir productes amb certificació ecològica:
– Etiqueta ecològica de la Unió Europea.
– La marca AENOR – Medi Ambient.
– L’ “Ángel Azul” alemany.
– El “Cisne Nórdico” noruec.
– El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat
– Afavorir la compra de productes de neteja biodegradables o respectuosos amb el Medi Ambient.
– Escollir productes poc envasats o recarregables que redueixin residus.
– Optar per articles envasats en vidre o cartró fàcilment reciclables com el paper i altres materials d’oficina.
– Donar compliment a la nostra certificació ambiental ISO 14.001.