EQUIP HUMÀ

Drets humans i pràctiques laborals

Drets humans i pràctiques laborals Institut Guttmann

L’entorn professional a l’Institut Guttmann ha d’estar basat en la confiança, la coresponsabilitat i el respecte per tal de permetre a cada membre de l’equip humà desenvolupar no només la seva feina, competències i habilitats sino també créixer a nivell personal. Aquest és un dels motius pels que totes les persones professionals i col·laboradores que constitueixen l’equip professional de l’Institut Guttmann, tenen el dret i el deure de conéixer el Codi Ètic i complir-lo, plantejar les qüestions que els susciti i fer els suggeriments o les propostes de canvi que estimin oportunes, així com denunciar qualsevol incompliment, o presumpció d’incompliment, per tal de contribuir al progrés de la Institució i de les persones que hi desenvolupen la seva activitat professional.

Per garantir aquestes bones pràctiques respecte als professionals que treballen a les instal·lacions de la Fundació mitjançant empreses subcontractades, aquestes són avaluades inicialment en el procés d’adjudicació, i també han de conéixer i signar el Codi Ètic de l’Institut Guttmann.

BENEFICIS SOCIALS

A l’Institut Guttmann el 100 % de l’equip gaudeix dels beneficis socials addicionals, independentment del tipus de contracte. Aquests beneficis són:

 • Horari flexible, per als professionals amb jornada partida no lligat als serveis d’atenció al pacient. Aquests professionals poden ajustar el seu horari d’entrada i sortida en un marge d’una hora, en funció de les seves necessitats o preferències, i garantint sempre la presència al lloc de treball en un horari de màxima activitat.
 • Pla de formació continuada ofert al 100% del personal.
 • Obsequi de Nadal.
 • Tiquet menjador subvencionat per a tot el personal en plantilla que tingui jornada partida, segons conveni col·lectiu.
 • Comunicació interna:
  – Intranet: on estan publicades totes les polítiques i tota la documentació institucional, així com avisos i notícies de l’actualitat de l’hospital.
  – Revista Fulls: publicació interna que s’envia a tots els professionals de l’Institut Guttmann amb notícies d’actualitat i entrevistes de caràcter intern.
  – Comunicats interns: en ocasions puntuals, a més de comunicar a través de la intranet s’envien comunicacions per correu electrònic.
  – Guttube: portal de vídeos intern, creat a imatge i semblança del famós portal de vídeos massiu, on es comparteixen tots els vídeos relacionats amb la institució, tant interns com vídeos públics.
  – Manual d’acollida: s’entrega a totes les noves incorporacions un manual amb la informació rellevant per a incorporar-se a la organització.
  – Xarxes socials: l’equip humà és freqüentment citat, o present a l’actualització constant d’aquestes xarxes de comunicació.
  – Pòsters: comunicació informal i visual de suport a campanyes, events o altres accions internes.
 • “Festa infantil de Nadal” per als fill/es de tots els professionals, amb entrega de regals a tots els infants, comprats pel departament de recursos humans.
 • Aperitiu de Nadal.
 • Altres esdeveniments i actes festius per a tot l’equip humà on, en algunes ocasions, es convida també als familiars del personal.