ENTITAT D'INICIATIVA SOCIAL

Sistema de gestió de la qualitat

gestió-de-la-qualitat---rsc

L’Institut Guttmann disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat transversal a tota l’organització que s’integra en el Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa i que promou l’excel·lència des d’una perspectiva enfocada a processos.

Entre les principals dimensions definides en la Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa cal destacar l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) com a eix central, orientat a satisfer les necessitats i expectatives de les persones, les estratègies que afavoreixen la implicació dels diferents professionals en la prestació de serveis de qualitat i millora continua, el professionalisme i el foment de la formació, així com la implementació d’activitats de millora de la seguretat del pacient i l’efectivitat clínica.

Com a fets més rellevants dins les activitats realitzades durant 2019, cal destacar-ne algunes de continuïtat, però molt rellevants per al desplegament progressiu del Sistema de Gestió de la Qualitat que és la base de l’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda a Catalunya, com són:

  • Hem participat activament en diverses iniciatives i projectes de col·laboració amb altres organitzacions sanitàries, avaluadores o finançadores per a la millora de la qualitat de l’atenció hospitalària.
  • Consolidació de la Unitat de Malalties Minoritàries Neuromusculars conjuntament amb l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol que ens ha permès ser acreditats com a Unitat d’Expertesa Clínica (UEC) de Malalties Minoritàries Neuromusculars.
  • Identificació, posada en marxa i consolidació d’iniciatives clau per a la millora de la Qualitat i Seguretat del pacient:
  • Consolidació de la posada en marxa del Programa d’Optimització de l’Ús de l’Antibiòtic (PROA) amb 66 revisions fetes durant el 2019.
  • Consolidació de la pràctica segura de “Conciliació de la medicació a l’alta” amb un augment progressiu del compliment, passant del 57% el 2017 fins assolir el 95.71% el 2019.
  • Desenvolupament i posada en Marxa del programa de Prevenció de la Infecció Post quirúrgica hospitalària (PREVINQCAT).
  • Priorització de la posada en marxa del circuit de sondatge vesical tancat.
  • Presentació de diverses comunicacions com la que explica “L’aplicació i avaluació d’estratègies de prevenció i control del dolor en el pacient atès” o la que desenvolupa “Els avenços en la vigilància activa de la infecció per Multiressistents a l’Institut Guttmann”.
  • Revisió, adaptació, pilotatge i posada en marxa de l’enquesta integrada de satisfacció dirigida a pacients atesos per una banda a la Unitat Multidisciplinària de Malalties Minoritàries i posteriorment a Consultes Externes i a Guttmann Barcelona.

Durant el 2019, s’ha posat en marxa per primera vegada l’Enquesta de percepció de seguretat dirigida a pacients ingressats. L’objectiu de l’enquesta és conèixer quina és la percepció de seguretat dels pacients ingressats a l’hospital i a partir dels resultats establir les accions corresponents i fer seguiment de l’acompliment dels estàndards, dirigint les accions a fomentar la cultura de seguretat a l’organització.  Els resultats globals de percepció positiva de seguretat han estat d’un 87.95 %.

El desplegament de les estratègies de millora a l’organització es fan efectives a tots els processos identificats i per tant, afecta a totes les disciplines i àmbits professionals amb l’objectiu de dinamitzar els diferents sistemes de gestió de l’Institut Guttmann. Aquestes estratègies s’impulsen a través dels 28 comitès, subcomitès i grups de treball i també amb els lideratges dels diferents responsables, clínics i no clínics, dels diferents processos de l’organització. Els comitès es reuneixen periòdicament durant l’any i col·laboren en la gestió i desenvolupament del seu àmbit de coneixement.

Processos