2020 INDICADORS

Continguts estàndars específics 2020 (GRI 200, 300, 400)

indicadors
CategoriaSubcategoriaUbicacióEnllaçGRI (*)Pacte
Mundial
Economia

Comú
(v.5)
ODS
GRI 200
Economia
201
Comportament econòmic
TRANSPARÈNCIA:
· Compte de resultats
· Traçabilitat fundraising
enllaç >>
enllaç >>
GRI 201-1P7B1, B2 
  TRANSPARÈNCIA:
· Compte de resultats
· Traçabilitat fundraising
enllaç >>
enllaç >>
GRI 201-4P7B1, B2 
 202
Presència
al mercat
EQUIP HUMÀ:
· Política retributiva
enllaç >>GRI 202-1 D1 
  
ENTITAT D’INICIATIVA SOCIAL:
· Fundació Institut Guttmann
enllaç >>GRI 202-2   
 203
Impactes
econòmics
indirectes

PACIENTS I FAMÍLIES:
· Guttmann Barcelona

COMUNITAT:
· Apartaments Guttmann Barcelona Live
enllaç >>
enllaç >>
GRI 203-1   
  
TRANSPARÈNCIA:
· Compte de resultats
· Traçabilitat fundraising
enllaç >>
enllaç >>
GRI 203-2 B216
 204
Pràctiques
d’aprovisionament

ENTITAT D’INICIATIVA SOCIAL:
· Comunicació
amb els
grups d’interès
enllaç >>GRI 204-1 A1 
 205
Anticorrupció
TRANSPARÈNCIA:
· Corrupció zero
enllaç >>GRI 205-1
GRI 205-2
GRI 205-3
P10A4, C4,
D4, E4
16
 206
Competència
deslleial
TRANSPARÈNCIA:
· Compte de resultats
enllaç >>GRI 206-1 A4, C4,
D4, E4
 
GRI 300
Medi
ambient
301
Materials

MEDI AMBIENT:
· Materials i consums
enllaç >>GRI 301-1P7, P8,
P9
D313
 302
Energia
MEDI AMBIENT:
· Materials i consums
enllaç >>GRI 302-1
GRI 302-3
GRI 302-4
P7, P8,
P9
D313
 303
Aigua
MEDI AMBIENT:
· Materials i consums
enllaç >>GRI 303-1
GRI 303-3
P7, P8,
P9
D313
 304
Biodiversitat
MEDI AMBIENT:
· Un hospital amb entorn natural
enllaç >>GRI 304-1
GRI 304-2
P7, P8,
P9
D313
 305
Emissions
MEDI AMBIENT:
· Un hospital amb entorn natural
enllaç >>GRI 305-2
GRI 305-4
P7, P8,
P9
  D313
 306
Efluents
i residus
MEDI AMBIENT:
· Un hospital amb entorn natural
enllaç >>GRI 306-1
GRI 306-2
GRI 306-3
P7, P8,
P9
D313
 307
Compliment
ambiental
MEDI AMBIENTenllaç >>GRI 307-1P7, P8,
P9
D3, D513
 308
Avaluació
ambiental
dels proveïdors
MEDI AMBIENT:
· Una gestió mediambiental eficient
enllaç >>GRI 308-1P7, P8, P9D313
GRI 400
Societat
401
Treball
EQUIP HUMÀenllaç >>GRI 401-1
GRI 401-2
GRI 401-3
P1, P3,
P4,
P5,P6
C1, C2,
C3, C4
 
 403
Salut
i Seguretat
en el Treball
EQUIP HUMÀ:
· Salut i seguretat a la feina
enllaç >>GRI 403-1
GRI 403-2
GRI 403-3
P4, P6C1 
 404
Formació
EQUIP HUMÀ:
· Formació continuada
enllaç >>GRI 404-1
GRI 404-2
GRI 404-3
P6C1, C3 
 405
Diversitat i
Igualtat
d’oportunitats
EQUIP HUMÀ:
· Diversitat i igualtat d’oportunitats
enllaç >>GRI 405-1
GRI 405-2
P4, P6C1, C2,
C3, C4
 
 406
No
discriminació
EQUIP HUMÀ:
· Diversitat i igualtat d’oportunitats
enllaç >>GRI 406-1P1, P2,
P6
C1 
 410
Pràctiques
de seguretat

EQUIP HUMÀ:
· Salut i seguretat a la feina
enllaç >>GRI 410-1P1, P2C1 
 414
Avaluació
social dels proveïdors
EQUIP HUMÀ:
· Salut i seguretat a la feina
enllaç >>GRI 414-1
GRI 414-2
P1, P2A1, A2 
 413
Comunicats
locals
COMUNITAT CONEIXEMENT:
· Institut Universitari
enllaç >>
enllaç >>
GRI 413-1
GRI 413-2
 D2, E1,
E2, E4
3, 10, 11
 416
Salut i
Seguretat
del client
PACIENTS I FAMÍLIESenllaç >>GRI 416-1
GRI 416-2
 D1, D43
 417
Màrqueting i
etiquetatge
PACIENTS I FAMÍLIES:
· Hospital de
neurorehabilitació
enllaç >>GRI 417-1
GRI 417-2
GRI 417-3
 D1, D33
 418
Privacitat
del client
COMUNITAT:
· Un diàleg en dos sentits
enllaç >>GRI 418-1 D116
 419
Compliment
socioeconòmic
TRANSPARÈNCIA:
· Corrupció zero
enllaç >>GRI 419-1P10D2, E1,
E2, E4
16