2020 ENTITAT D'INICIATIVA SOCIAL

Sistema de gestió de la qualitat

gestió-de-la-qualitat---rsc

L’Institut Guttmann disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat transversal a tota l’organització que s’integra en el Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa i que promou l’excel·lència des d’una perspectiva enfocada a processos.

Entre les principals dimensions definides en la Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa cal destacar l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) com a eix central, orientat a satisfer les necessitats i expectatives de les persones, les estratègies que afavoreixen la implicació dels diferents professionals en la prestació de serveis de qualitat i millora continua, el professionalisme i el foment de la formació, així com la implementació d’activitats de millora de la seguretat del pacient i l’efectivitat clínica.

Com a fets més rellevants dins les activitats realitzades durant el 2020, cal destacar-ne algunes de continuïtat però molt rellevants per al desplegament progressiu del Sistema de Gestió de la Qualitat que utilitza com a base el model de l’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda a Catalunya, com són:

 • Participació en el grup de treball liderat pel Departament de Salut, per a la revisió del nou Manual dels Avaluadors d’hospitals, basat en el Model d’Acreditació dels centres de l’atenció hospitalària aguda a Catalunya, que segueix la filosofia del model europeu d’excel·lència de l’EFQM.
 • Disseny i elaboració d’Instruments d’Autoavaluació dels Estàndards d’Acreditació i certificació que inclouen les equivalències entre els diferents estàndards, per poder integrar els processos comuns. Aquest any destaquem:
  • Disseny de l’Instrument d’Autoavaluació de l’Acreditació Catalana d’Hospitals (ACH).
  • Disseny i Posada en Marxa de l’Instrument d’Autoavaluació de la Joint Commission International (JCI).
 • Disseny, integració i posada en marxa d’enquestes de satisfacció en els següents àmbits: Atenció hospitalària, Programa post-Covid i Guttmann Barcelona (pendent d’implantació).
 • Disseny, posada en marxa i difusió del llistat de verificació de símptomes Covid-19 a l’arribada del pacient. Difusió de l’informe de resultats en els següents àmbits: cirurgia ambulatòria, Guttmann Barcelona i atenció ambulatòria.
 • Impuls a la consolidació de les estratègies de seguretat del pacient a través de nous referents de seguretat dels diferents processos:
  • Posada en marxa del circuit tancat en el pacient amb sondatge vesical permanent (SVP) per a la prevenció d’infeccions d’adquisició hospitalària.
  • Posada en marxa del Check list de Seguretat a domicili.
  • Inclusió de l’identificador “data de naixement” al programa de comprovació de passis verds per facilitar la identificació activa dels pacients.
  • Transversalització, revisió, aprovació i difusió del protocol de prevenció de caigudes per a pacients ingressats, ambulatoris i de l’EASE.
  • Revisió, Aprovació i Difusió del protocol de Prevenció del risc de suïcidi i realització de sessions recordatòries a les àrees implicades.

Durant 2020, s’ha donat un impuls a la mesura de la Percepció de la Satisfacció dels Usuaris, tant els pacients ingressats com els ambulatoris, amb la implantació d’un nou model d’enquestes i del sistema de valoració amb un  83,7 % en relació a la qualitat percebuda pels pacients ingressats sobre la valoració global de l’assistència, i d’un 84,6 % en el cas dels pacients ambulatoris.

El desplegament de les estratègies de millora a l’organització es fan efectives a tots els processos identificats i per tant, afecta a totes les disciplines i àmbits professionals amb l’objectiu de dinamitzar els diferents sistemes de gestió de l’Institut Guttmann. Aquestes estratègies s’impulsen a través dels 28 comitès, subcomitès i grups de treball i també amb els lideratges dels diferents responsables, clínics i no clínics, dels diferents processos de l’organització. Els comitès es reuneixen periòdicament durant l’any i col·laboren en la gestió i desenvolupament del seu àmbit de coneixement

Processos