2020 ENTITAT D'INICIATIVA SOCIAL

Fundació Institut Guttmann

Fundació Institut Guttmann

La Fundació Institut Guttmann és una entitat privada d’iniciativa social, sense ànim de lucre, aconfessional, impulsada per la societat civil catalana, i un eficaç exemple de la cooperació público-privada. Està inscrita amb el número 189 al Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Classificada com a entitat benèfica de tipus assistencial des de l’any 1965, està inclosa entre les entitats beneficiàries de mecenatge d’acord amb la Llei 49/2002, del 23 de desembre, “de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge”. Des de la seva constitució l’any 1962, els Estatuts Socials fixen els objectius i funcionament de la Fundació.

55è ANIVERSARI DE L’INSTITUT GUTTMANN

L’exercici 2020 ha estat el primer any de la implementació del nou “Pla Estratègic 2020-2025”, un any molt influenciat per la pandèmia de la Covid-19 la qual cosa ha comportat que no tots els objectius establerts al Programa 2020 hagin pogut desenvolupar-se íntegrament a causa de totes les restriccions imposades per les diferents Administracions.

Un d’ells ha estat la impossibilitat de celebrar el 55è aniversari de l’Institut Guttmann tal com s’havia previst inicialment. La pandèmia va obligar a repensar el programa d’activitats previstes i  finalment es va optar per fer un únic acte de celebració de caràcter lúdic i social,  retransmès per streaming i dirigit molt especialment als Amics de l’Institut Guttmann i a les Associacions de persones amb discapacitat, entre elles les que formen part del Consell Social i de Participació.

L’esdeveniment va ser la presentació oficial del 3er llibre de la Col·lecció d’Innovació Social i Discapacitat i del Projecte de recerca social Participa. Ambdós projectes tenen com a eix comú la participació social de les persones amb discapacitat. L’acte es va celebrar el dia 27 de novembre a la singular llibreria de Barcelona Ona Llibres i va estar presentat per la periodista Sra. Mònica Terribas amb la participació de personalitats rellevants de l’àmbit de la discapacitat com el Sr. Jesús Celada, Director de Polítiques de Discapacitat del Govern d’Espanya; la Sra. Manuela Carmena, ex-alcaldessa de Madrid; l’advocat i escriptor Sr. Jordi Cabré; l’activista Sr. Antonio Centeno; el Sr. Anxo Queiruga, president de Cocemfe i la Sra. Dolors Bassa, ex-consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres.

L’acte de celebració del 55è aniversari, dissenyat amb un atractiu format televisiu, va ser retransmès per streaming i va tenir 1.500 seguidors entre les diferents plataformes online Youtube, Instagram i Facebook.

Seguiment Pla Estratègic 2020-2025

Tanmateix el Programa 2020, ha representat un exercici de  continuïtat però amb una mirada més oberta cap a noves línies d’activitats i serveis basats en la neurorehabilitació i la promoció de la salut cerebral, tot i l’excepcionalitat de l’any, ha aconseguit un 84’7% del compliment global dels seus objectius.

El nou Pla Estratègic 2020-2025 recull la missió, visió i valors institucionals les quals ens marquen el rumb a seguir per continuar creixent com a organització assistencial i de coneixement, alhora que per reforçar el nostre compromís de servei a les persones i al nostre país, tot adaptant‐nos a la nova realitat social que vivim.

 “L’Institut Guttmann és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d’origen neurològic, desenvolupar la recerca i la docència en aquest àmbit de la neurociència, i prestar-los el suport i els serveis més convenients per assolir una reinserció social satisfactòria; i alhora contribuir al ple reconeixement dels seus drets i a una efectiva equiparació d’oportunitats.”

Article 7 dels Estatuts de la Fundació Institut Guttmann

Organització d’Excel·lència

Com a organització sanitària d’alta especialització, la seva missió és proporcionar en tot moment la millor atenció neurorehabilitadora especialitzada i la promoció de la salut cerebral, de manera integral, continuada, personalitzada i amb el més elevat nivell humà, científic i tècnic.

Organització Experta

Quant a l’Activitat Sociosanitària, la seva missió és impulsar serveis especialitzats d’atenció personal, sociosanitària i social, dirigits principalment a persones amb discapacitat d’origen neurològic i a les famílies, amb l’objectiu de proporcionar-los el suport i els serveis més adequats que contribueixin a potenciar la seva autonomia personal i millorar la seva qualitat de vida, d’acord amb els principis de reconeixement de la seva diversitat funcional, vida independent i inclusió social.

Organització de Coneixement

Com a Institut Universitari adscrit a la UAB, la seva missió és desenvolupar els aspectes acadèmics, científics i d’investigació en neurociències en general i de la neurorehabilitació i les tecnologies aplicades a l’autonomia personal en particular; alhora que traslladar els resultats de la investigació a la societat mitjançant models d’innovació que millorin la qualitat de vida de les persones.

Organització Compromesa amb la Societat

Com a Entitat d’Iniciativa Social, la seva missió és contribuir a la més efectiva equiparació d’oportunitats de les persones amb discapacitat mitjançant la promoció i el desenvolupament d’activitats de prevenció, divulgació i sensibilització social; alhora que col·laborar amb les associacions que les representen.

> Missió, Visió i Valors institucionals.

ESTRUCTURA DE GOVERN I GESTIÓ

El Patronat de la Fundació

El Patronat és el màxim òrgan de govern i representació de la Fundació, a qui correspon la salvaguarda, interpretació i desenvolupament de la voluntat fundacional expressada en els seus Estatuts.

Sr. Francesc Homs i Ferret President
Sr. Salvador Alemany Mas Vicepresident 1r
Sr. Josep Arcas Romeu Secretari
Sr. Josep Armas Pujol Vocal
Sra. Núria Basi Moré Vocal
Sr. Enric Botí Castro de la PeñaVocal per designació de la Fundació ONCE
Sr. Albert Carbonell QuerVocal en representació del “Consell Social i de Participació de l’Institut Guttmann”
Sr. Antoni Esteve Cruella Vocal
Sr. Josep Giralt LladanosaVocal
Sr. Xavier García AlbiolVocal per designació de l’Ajuntament de Badalona
Sra. Irene Rigau Oliver Vocal
Sr. Josep M. Solé Chavero Vocal en representació del “Consell Social i de Participació de l’Institut Guttmann”
Sra. Mònica Terribas Sala Vocal
Sr. Miquel Vilardell Tarrés Vocal
El Consell Social i de Participació

Per tal d’aprofundir en el compromís social amb les persones amb discapacitat d’origen neurològic, alhora que impulsar una major interacció i cooperació amb les associacions que els representen, l’Institut Guttmann va crear en 2004 el Consell Social i de Participació; una iniciativa que afavoreix la participació i coresponsabilitat de tots els actors implicats en el desenvolupament de les activitats de la Fundació. El seu objectiu principal és identificar necessitats emergents, proposar noves iniciatives, i col·laborar en la presa de les decisions que el Patronat sotmet a la seva consideració. El President i el Vicepresident del Consell Social són, a més, membres del Patronat de la Fundació.

En representació de les Associacions

– Sra. Bibiana Bendicho Latre – Presidenta d’ASPID, Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida
– Sr. Albert Carbonell Quer – Vicepresident del Consell. President de MIFAS, Minusvàlids Físics Associats de Girona
– Sr. Luciano Fernández Pintor – Presidente de FEDACE, Federación Española de Daño Cerebral
– Sra. Agustina Grandvallet – Presidenta d’AMIDA, Associació de persones amb diversitat funcional d’Andorra
– Sr. Antonio Guillén Martínez – President de la Confederació ECOM Catalunya
– Sr. Blas Membrives Moya – President de l’Associació Catalana “LA LLAR” de l’afectat d’Esclerosi Múltiple
– Sra. Arantxa Ormazábal – Representant d’ACAEBH, Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia
– Sr. Ignacio Osorio de Rebellón Villar – Director General de PREDIF, Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física
– Sr. Anxo Queiruga Vila – President de COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Orgánica.
– Sra. Rosa Sanvicens Oliveras – Presidenta de TRACE, Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral
– Sr. Antonio Reyes Chica – President d’ASPAYM Catalunya, Associació de Paraplègics i grans discapacitats de Catalunya
– Sra. Joana Rodríguez Pérez – President d’APPCat, Associació de Pòlio i Post-pòlio de Catalunya

Com a experts de la societat civil

– Sr. Quim Bonaventura Ayats – Expert, ha estat membre de les juntes de MIFAS, ECOM, COCEMFE, CERMI i va ser regidor de l’Ajuntament de Girona
– Sr. Josep M. Bosch Vidal – Secretari del Consell. Advocat, expert en Dret Sanitari i en Protecció de dades de caràcter personal
– Sra. Dolors Colom Masfret – Experta en Treball Social Sanitari i directora de la revista Agathos
– Sra. Asun Pié Balaguer – Investigadora en discapacitat. Professora de Psicologia i Ciències de la Educació de la UOC.
– Sr. Josep M. Solé i Chavero – President del Consell. Advocat, expert en temes socials i director de la Fundació Tutelar de les comarques gironines
– Sr. Joan Subirats Humet – Catedràtic de Ciència Política i investigador de l’IGOP
– Sr. Antoni Vilà Mancebo – Llicenciat en Dret, expert en Polítiques Socials

En representació de les Administracions Públiques

– Sr. Roger Cuscó Segarra – Cap del Servei de Programes Sectorials de la Sbd. de Programació i Avaluació de l’ICASS, Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
– Representant del Sector Barcelonès Nord i Maresme / Vallès Oriental del Servei Català de la Salut, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
– Sr. Xavier García Albiol – Alcalde de Badalona
– Sra. Carme Riu Pascual – Membre del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Ajuntament de Barcelona

Per part de l’Institut Guttmann

– Sra. Montserrat Bernabeu Guitart – Directora Assistencial
– Sra. Montse Caldés Santamaría – Gerent
– Sr. Àngel Gil Origüén – Assessor en l’àmbit social
– Sra. Elisabet González Martín – Cap d’RSC i Comunicació
– Sr. Xavier Pallàs García – President del Comitè d’Empresa
– Sr. Josep M. Ramírez Ribas – Director
– Sr. Josep M. Tormos Muñoz – Director de Recerca
– Sr. Joan Vidal Samsó – Director Docent

Comissió Mixta Institut Guttmann – UAB

És l’òrgan de planificació i seguiment de les activitats acadèmiques i científiques de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann. Està formada per tres representants de l’Institut Guttmann i tres de la Universitat, a fi de coordinar la relació entre les dues entitats.

La composició de la Comissió es troba publicada a la web institucional. https://www.guttmann.com/ca/comissio-mixta

L’Equip Directiu

Format pels professionals responsables de les principals àrees de l’organització, és l’encarregat de definir i potenciar la cultura organitzativa, impulsar els plans estratègics i liderar les actuacions que se’n deriven del mandat específic del Patronat. El Director és estatutàriament el responsable màxim executiu de la Fundació -CEO-.

Addicionalment la institució s’estructura en diferents comitès i comissions creades per al seguiment de temes específics.

– Dr. Josep M. Ramírez Ribas – Director
– Dra. Montserrat Bernabeu Guitart – Directora Assistencial
– Sra. Montserrat Caldés Santamaría – Gerent
– Dr. Joan Vidal Samsó – Director Docent
– Dr. Josep M. Tormos Muñoz – Director de Recerca
– Dra. M. Victòria Amargós Maronda – Cap d’Admissions i Atenció al Client
– Sra. Antònia Enseñat Cantallops – Cap de Neuropsicologia i Treball Social
– Sra. Elena Hernández Pena- Cap d’Infermeria
– Dr. Josep Medina Casanovas – Cap de Rehabilitació Funcional
– Dr. Eloy Opisso – Cap de l’Oficina d’Innovació i Recerca
– Sra. Elisabet González Martín – Cap d’RSC i Comunicació

La composició dels òrgans de govern i gestió de la Fundació pot ser consultada a la web institucional.

L’organigrama funcional