2020 ENTITAT D'INICIATIVA SOCIAL

L’informe present. Objectius de desenvolupament sostenible

L'informe present - RSC

Va ser el 2016 quan l’Institut Guttmann va presentar el seu primer Informe de Responsabilitat Social Corporativa, corresponent a l’exercici del 2015. Des d’aleshores l’organització elabora anualment aquest Informe de Responsabilitat Social Corporativa.

Global Reporting Initiative (GRI)

Basat en el model Global Reporting Initiative (Versió Core) s’adequa a la revisió d’indicadors que el GRI estableix, així com als ODS del Pacte Mundial de les Nacions Unides, i els indicadors de l’Economia del Bé Comú. L’equip de treball per a la realització del document ha estat format per persones de diferents àrees: àrea assistencial, comunicació, recursos humans, serveis generals, departament econòmic-financer, àrea de qualitat i la direcció de la Fundació. Per a la supervisió de la part més tècnica i metodològica l’Institut Guttmann compta amb el suport de la consultora INGECAL.

L’informe cobreix totes les activitats desenvolupades per l’Institut Guttmann durant l’exercici 2020, sense limitacions del seu abast en tot el referent a ella. La identificació dels aspectes materials ha estat sempre d’acord a la naturalesa de l’activitat i els grups d’interès. L’informe s’emmarca en els àmbits socials (persones i compromís amb la comunitat), econòmic i medi ambient, complint amb els indicadors establerts al model GRI.

Economia del Bé Comú

L’Institut Guttmann va ser a Catalunya l’organització pionera al sector sanitari en incorporar-se al moviment global de l’Economia del Bé Comú (EBC), va formalitzar la seva adhesió l’any 2015 i des de llavors reporta els seus indicadors i fins i tot ens hem auditat en el Balanç de l’Economia del Bé Comú de l’Institut Guttmann amb un resultat favorable que va obtenir una de les puntuacions més altes a l’Estat Espanyol, en concret 693 punts.

Pacte Mundial de les Nacions Unides: Agenda 2030

L’Institut Guttmann es va adherir al Pacte Mundial de les Nacions Unides l’any 2015, tres anys després es va constituir com a “Soci Signatory” la qual cosa no fa més que refermar el seu compromís amb els principis i objectius responsables per a la sostenibilitat que marca la ONU.

L’objectiu fonamental de l’Institut Guttmann, en aquest sentit, és promoure la reducció de les desigualtats socials de les persones amb discapacitat amb l’impuls dels “Objectius per al Desenvolupament Sostenible” (ODS), en concret aquells ODS que tenen a veure directament amb la discapacitat i que són afins a la nostra activitat amb l’objectiu posat en l’Agenda Mundial 2030.

Aquest informe documenta les activitats realitzades l’any 2020 relacionades amb els diferents assumptes d’RSC i les interrelacions amb els grups d’interès. El document és públic i es pot trobar a la web de l’Institut Guttmann. També està disponible a la web del GRI, a la de les Nacions Unides (Global Compact) i a la web de la Generalitat de Catalunya (Consell Català d’RSC).

L’Institut Guttmann s’ha identificat especialment, per la seva rellevància en les seves activitats, amb 6 ODS:

Com a Hospital Especialitzat en Neurorehabilitació, l’Institut Guttmann és centre de referència a nivell nacional i internacional en la seva especialitzat. L’activitat assistencial de l’Institut Guttmann es caracteritza per la consecució d’uns òptims resultats rehabilitadors, comparats amb altres hospitals de la nostra especialitat i sempre segons les escales de mesura internacionals.
També contribuïm de manera activa, i mitjançant la nostra activitat social, a la prevenció i reducció dels accidents de trànsit, així com amb el millor tractament de les seqüeles derivades d’aquests sinistres.


L’Institut Guttmann realitza des de fa més de 53 anys una intensa tasca vers la igualtat de drets i l’equiparació d’oportunitats de les persones amb discapacitat un cop acaben la seva estada hospitalària. Per a això, col•laborem de manera molt estreta amb les associacions de persones amb discapacitat. De fet, el Consell Social i de Participació, format per representats de les principals associacions i òrgan de govern consultiu de la nostra institució, ens ajuda a promoure i desenvolupar projectes rellevants per a afavorir el seu empoderament i autonomia personal


El projecte Guttmann  Barcelona, molt especialment els apartaments per a la promoció de la vida independent, Guttmann Barcelona Life, és una iniciativa directament orientada al compliment  d’aquest objectiu: aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Institut Guttmann  portarà un pas més enllà el seu compromís amb les persones amb discapacitat, afavorint el seu accés a un habitatge digne i accessible, i al desenvolupament d’una vida independent i autònoma, que alhora respecti el seu propi estil de vida i la seva capacitat de decisió.


L’Institut Guttmann compta amb l’acreditació EMAS i la  ISO14001, sent un exemple d’organització sanitària que incorpora tot un seguit de mesures que protegeixen el medi ambient, i que a més promou la conscienciació de totes les persones amb les que es relaciona sobre la importància de contribuir a la mitigació del canvi climàtic.


La Fundació Institut Guttmann és una institució sòlida, reputada i respectada per la seva trajectòria de més de 54 anys treballant per a les persones i sent un exemple de responsabilitat, transparència i bon govern. La institució a través d’una firma independent, audita anualment els seus comptes per tal de garantir la seva correcta gestió patrimonial; exerceix una política de transparència informativa a través de la seva Memòria – Balanç Social i el Portal de Transparència i Bon Govern disponible a la pàgina web. Addicionalment, treballem en la implantació d’un Compliance Legal a l’organització.


L’Institut Guttmann orienta la seva activitat assistencial i investigadora a millorar la cooperació internacional a través de l’accés a la ciència, la tecnolo­gia i la innovació per augmentar l’intercanvi de coneixements. Així mateix, promou el desenvolupament, així com la transferència, divulgació i difusió de tecnologies ecològicament racionals i sostenibles, l’augment de l’ús de tecnologies instrumentals, en particular de les tecnologies de la informació i la comunicació en els seus processos rehabilitadors.
L’Institut Guttmann manté aliances estratègiques amb altres hospitals, universitats, empreses tecnològiques i centres de recerca internacionals per promoure l’intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers.
Finalment, forma part de les aliances eficaces en els àmbits de cooperació públic-privat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.