2020 PACIENTS I FAMÍLIES

Àrea d’Empoderament i Qualitat de Vida

Empoderament i qualitat de vida

La missió de l’Àrea d’Empoderament i Qualitat de Vida és dotar als pacients dels recursos adequats i necessaris per fomentar el seu empoderament a llarg termini, més enllà del procés neurorehabilitador, per tal que puguin arribar a autodeterminar-se com a subjectes i exercir els seus drets com a ciutadans.

Una àrea assistencial, per tant depenent de la Direcció Assistencial de l’Institut Guttmann, que, a més dels tècnics especialitzats més adequats, compta amb expacients experts que actuïn com a models/referents afavorint la mentoria en tot el procés rehabilitador i de retorn a la comunitat; així com, també, amb la col·laboració de les associacions de persones amb discapacitat que aportin la seva experiència i els diferents models d’ajuda mútua i participació social.

L’Àrea d’Empoderament i Qualitat de Vida vol introduir en el si de l’organització una nova mirada, orientada al “model social de la discapacitat” i alienada amb els principis de la “Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat”.

Línies d’acció de l’Àrea d’Empoderament i Qualitat de Vida:

 – Programes d’informació i formació en matèria de discapacitat, en el marc del procés neurorehabilitador.

– Programes i activitats socials quan els pacients han tornat a la vida comunitaria, per completar el seu empoderament i el de les seves famílies

 – Treball Social Sanitari.

– Programes i activitats que afavoreixin el benestar a l’entorn hospitalari, per facilitar el creixement personal i empoderament dels pacients i llurs famílies.

– Iniciatives per traslladar al conjunt de l’organització de forma transversal el discurs del Model Social de la Discapacitat