2020 PACIENTS I FAMÍLIES

Activitat sociosanitària i EASE

L’Equip d’Avaluació i Suport Especialitzat en Neurorehabilitació (EASE) va fer el mes de maig de 2020, 20 anys des de la seva creació com a servei pioner al país amb la vocació de facilitar i ajudar els pacients i les seves famílies en el retorn al domicili després d’un llarg procés d’hospitalització a conseqüència d’una discapacitat adquirida.

La reinserció sociofamiliar de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o qualsevol altra discapacitat d’origen neurològic, sovint esdevé una situació difícil com a conseqüència de l’alt grau de complexitat que pot representar la seva atenció per a aquelles persones, familiars, cuidadors i professionals, tant sanitaris com socials, poc avesats a les especificitats d’aquest col·lectiu.

L’EASE permet actuar en qualsevol dels diferents nivells assistencials de les xarxes d’atenció sanitària i social amb els objectius de millorar l’efectivitat en la reinserció del pacient al seu entorn habitual, garantir la idoneïtat i la continuïtat de les cures, afavorir la qualitat assistencial, integral i personalitzada i proporcionar un sistema àgil i efectiu de coordinació amb l’hospital especialitzat de referència i la transferència de coneixements i habilitats específiques del procés de neurorehabilitació a tots els professionals de les diferents xarxes.

Des de fa 20 anys, l’EASE ha anat creixent en el número de pacients atesos i en el perfil de programes que desenvolupa fins a consolidar-se com un servei d’atenció post-hospitalari de referència no només a casa nostra sinó també d’inspiració a programes similars a d’altres hospitals.

Pel que fa a l’activitat assistencial:

L’EASE ha estat també un dels serveis de l’hospital que ha realitzat una tasca destacada d’atenció i seguiment al pacient i la família durant els mesos de confinament a conseqüència de la pandèmia del Covid-19 havent realitzat més de 850 intervencions a pacients, familiars i altres professionals de referència

Durant l’any 2020 s’han atès 451 casos i s’han realitzat 1.127 trucades i vídeo trucades, 381 visites domiciliàries per part de tots els professionals de l’equip, 71 visites a altres centres i 137 entrevistes per vídeotrucada amb pacients i/o familiars. També s’han impartit xerrades i sessions formatives per a famílies, professionals, universitats i altres institucions.

S’han realitzat un total de 1.080 contactes telemàtics en el període de confinament estricte, incloent trucades de seguiment, videotrucades, informació via correu electrònic, etc.

ACTIVITAT ASSISTENCIAL EASE 2016-2020

2017201820192020Variació 19-18Variació 18-16Promig anual
Casos Atesos698641637451-41,2%-35,4%607
Trucades Telefòniques i Vídeo Trucades*9298959421.12719,6%21,3%973
Contactes telemàtics al període de confinament1.080
Visites Domiciliàries587715689381-80,8%35,1%593
Visites Altres Centres31125822471-215,5%-77,2%216
Entrevistes Presencials363270335187-79,1%-48,5%289
* 137 Vídeo Trucades
EASE i domicilis
Detall dels diferents programes
  • Valoració integral de forma presencial prèvia al possible ingrés a l’Institut Guttmann, programa instaurat des de l’EASE que permet valorar, presencialment i en l’hospital d’origen de la demanda, la indicació d’ingressar al nostre centre. S’han rebut 17 sol·licituds de valoració, la majoria des d’hospitals d’aguts. Aquesta xifra d’activitat presencial és considerablement més baixa que els anys anteriors degut a les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19 donat que es van restringir les entrades als hospitals.
  • Dins el Programa de Suport Post Alta per a persones afectades de dany cerebral i les seves famílies en l’entorn comunitari, durant l’any 2020 s’ha atès un total de 25 sol·licituds. La seva procedència ha estat des de la nostra organització i des d’altres recursos especialitzats de la xarxa, ja sigui d’associacions de persones afectades per DCA o d’altres recursos sociosanitaris. D’aquestes 25 sol·licituds, després d’una primera entrevista, 23 persones han estat vinculades al programa.
  • Dins el Programa Comunitari de Salut Mental per a pacients amb dany cerebral adquirit (DCA) i les seves Famílies, durant el 2020 s’han rebut 15 noves sol·licituds que, sumades als casos prevalents del 2019, fan un total de 43 pacients atesos/es.
  • El programa Pacient fràgil té per objectiu coordinar-se amb tot l’equip terapèutic per intensificar el treball de preparació de l’alta en pacients que tenen una situació molt vulnerable, amb alta complexitat assistencial i necessitats de recursos i cures al seu domicili. L’any 2020 han estat inclosos dins aquest programa 14 usuaris.
Pel que fa a l’activitat assistencial domiciliària:

Durant el 2020 s’han realitzat 12 serveis domiciliaris, amb un total de 261 hores. El Servei d’Atenció Domiciliària és un programa que comprèn un conjunt de serveis destinats a atendre les necessitats socials i de salut de les persones amb una discapacitat o un altre tipus de dependència i a les seves famílies, amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal i contribuir a afavorir la seva qualitat de vida dins el seu propi entorn sòcio-afectiu.