2020 COMUNITAT

Comunicació responsable

Pau, Justícia i Institucions Sòlides

L’Institut Guttmann trasllada la seva responsabilitat i voluntat de transparència a tots els processos de comunicació que regeixen la seva actuació en relació als missatges, canals i suports dirigits als públics interns i externs amb els quals es relaciona. 

Portal Web Institucional Acreditat GUTTMANN.COM

El portal web institucional de l’Institut Guttmann està reconegut com a Web Mèdica Acreditada i té la Certificació HONCODE, de la Fundació Suïssa Health on the Net que certifica que els continguts mèdics que es pengen a la web pública són veraços, estan contrastats per publicacions mèdiques o científiques i que la institució compta amb un Consell Assessor que revisa els continguts abans de pujar-los a la xarxa.

Enguany, les dades analítiques reflecteixen els següents resultats:

352.219 usuaris han visitat la pàgina web.
– Aquests han realitzat 448.316 visites.
– Han visitat més de 1.212.913 pàgines.
– El 70% dels usuaris són dones i el 30% són homes.

Pel que fa a la procedència de les visites, més del 36% són d’Espanya seguit d’un 20% de Mèxic. La resta, per ordre, Colòmbia, Perú, Rússia, Argentina, Equador, Perú, Xile, Ucraïna i Estats Units.

Els usuaris accedeixen en un 57,3% a través de dispositiu mòbil, mentre que un 40,5% ho fan des d’un ordinador de taula i un 2,2% des d’una tablet.

Portal Web Institucional Acreditat BARCELONA.GUTTMANN.COM

La web de Guttmann Barcelona també està reconeguda com a Web Mèdica Acreditada.

Enguany, les dades analítiques reflecteixen els següents resultats:

42.641 usuaris han visitat la pàgina web.
– Aquests han realitzat 53.438 visites.
– Han visitat més de 101.918 pàgines.
– El 70,5% dels usuaris són dones i el 29,5% són homes.

Pel que fa a la procedència de les visites, el 70% són d’Espanya seguit, per ordre, d’usuaris de Mèxic, Estats Units, Argentina, Colòmbia i Perú.

Els usuaris accedeixen gairebé en un 60,7% a través de dispositiu mòbil, mentre que un 35,3% ho fan des d’un ordinador de taula i un 4% des d’una tablet.


Xarxes socials i altres entorns digitals

El llenguatge emprat per la institució a les xarxes socials i altres entorns digitals és accessible i proper, no utilitzem paraules malsonants ni un ús abusiu de les majúscules.
Les fotografies que acompanyen els continguts són sempre preses comptant amb el consentiment de les persones que hi apareixen segons marca el compliment de les directrius establertes.
Revisem tots els continguts que els seguidors publiquen, respectant el dret a la llibertat d’expressió i si es considera pertinent, aquells comentaris que poden resultar ofensius o amb paraules malsonants són eliminats.

Dades 2020 – Fundació Institut Guttmann

Facebook: 18.604 seguidors
Twitter: 11.043 seguidors
Linkedin: 7.258 seguidors
Instagram: 7.531 seguidors

Dades 2020 – Guttmann Barcelona

Facebook: 396 seguidors
Twitter: 143 seguidors
Instagram: 489 seguidors