2020 CONEIXEMENT

Activitat docent

L’objectiu de l’activitat docent de l’Institut Guttmann com a Institut Universitari és contribuir a la capacitació especialitzada dels professionals vinculats al món de la neurorehabilitació i permetre’ls accedir de manera directa, rigorosa i pràctica als principals avenços diagnòstics, tecnològics i terapèutics d’aquesta especialitat clínica. L’oferta docent va des dels Màsters Universitaris, cursos de postgrau i programa d’expert fins a la formació pràctica, tant MIR com d’altres disciplines.

El fet més rellevant d’aquest 2020 ha estat la gestió de la pandèmia de la Covid-19 i la seva afectació a la docència tant teòrica com pràctica: ens hem adaptat a la docència mixta dels nostres estudis universitaris (virtual per a les classes teòriques i presencial per a les pràctiques). També hem inclòs Guttmann Barcelona a l’oferta docent de pràctiques per als nostres estudiants de Màster.

Enguany s’ha procedit als desenvolupament de les següents activitat docents:

  • Màster Universitari en Neurorehabilitació (60 ECTS).
  • Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva (60 ECTS).
  • Màster Universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació (90 ECTS). En la que ha estat la primera edició d’aquest nou màster. Aquest màster té per objectiu formar enginyers/es de manera multidisciplinària amb un nivell de competències elevat que els permeti adaptar-se amb facilitat a llocs de treball de responsabilitat en hospitals, empreses o centres de recerca de l’àmbit de la Neuroenginyeria i de la rehabilitació en salut.
  • Cursos de Postgrau (acreditats per la UAB).
  • Programa d’Expert en Rehabilitació Neuropsicològica del Dany Cerebral.
  • programes MIR, per a la formació de metges residents de Medicina Física i Rehabilitació.

DADES D’ACTIVITAT DOCENT REGLADA

ALUMNES MATRICULATS 2020

Durant l’any 2020, han estat un total de 171 alumnes els que han seguit diferents accions formatives entre totes les opcions docents disponibles (cal destacar que un mateix alumne pot matricular-se en més d’una línia durant el mateix període).

NOVES MATRICULACIONS 2020

25 Mestratges Universitaris en Neurorehabilitació
22 Mestratges Universitaris en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva
22 Mestratges Universitaris en Neuroenginyeria i Rehabilitació
47 Cursos de Postgrau (acreditats per la UAB)
Programes d’Expert en Rehabilitació Neuropsicològica del Dany Cerebral


Addicionalment,

• S’ha contribuït a la formació de 18 metges especialistes MIR en Medicina Física i Rehabilitació.

• S’ha participat en la formació pràctica de 42 professionals de diferents disciplines clíniques com Fisioteràpia, Infermeria, Psicologia, Logopèdia, etc., i de 12 estudiants d’axuliars de clínica, 1 auxiliar administratius, 1 CFGS en fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins i 1 d’atenció sociosanitària.

• 4 professionals de l’Institut Guttmann han estat convidats a participar com a professors en diferents masters, cursos i seminaris organitzats per universitats i hospitals, nacionals i estrangers.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ SANTI BESO ARNALOT

El Centre de Documentació Santi Beso Arnalot ha continuat oferint els seus serveis als professionals i estudiants interessats en informació específica i bibliogràfica, consulta de fons documentals i bases de dades, recerca d’articles, accés dirigit per la xarxa, etc.

Al llarg del 2020, hem atès a 350 usuaris (72 de forma presencial i 278 via online). Degut a la situació pandèmica, el nombre total de visites presencials ha estat molt reduïda.

Pel que fa a les peticions d’articles, s’han sol·licitat un total de 1.896, dels quals s’han servit el 100 %; d’aquests, el 69 % han estat sol·licitats per usuaris interns del mateix Institut i el 31 % per usuaris externs.

El Centre de Documentació disposa d’una rèplica de tot el seu fons bibliogràfic digitalitzat al portal SiiDON, on també s’actualitzen constantment els treballs de final de màster dels alumnes, les tesis doctorals i els articles dels nostres professionals i els sumaris de les revistes subscrites, entre d’altres.