2020 CONEIXEMENT

Centre de recerca

Centre de recerca

L’Institut Universitari ha potenciat durant 2020, com a centre de recerca, la translació a la clínica dels resultats de la recerca i ha impulsat els processos d’innovació assistencial per reforçar el nostre compromís d’oferir el més alt nivell científic i tècnic en cadascuna de les línies de recerca estratègiques.

La confluència entre l’Hospital Especialitzat -Centre d’Excel·lència- i l’Institut Universitari de Neurorehabilitació -Centre de Coneixement- permet optimitzar la generació i transferència de nous coneixements en aquest àmbit especialitzat de la ciència.

La seva Visió és ser un Referent Internacional en Neurorehabilitació, capaç de generar i transmetre nous coneixements i innovació contínua en les tècniques, procediments i tecnologies pròpies del seu àmbit de coneixement científic i de la neurociència en general, mitjançant l’impuls d’una xarxa de cooperació oberta a la participació d’altres centres d’excel·lència, universitats, centres tecnològics, empreses i entitats, nacionals i internacionals.

Per a això, l’Institut Guttmann treballa 6 línies principals de recerca translacional i innovació, en base a:

 1. Potenciar el desenvolupament i la incorporació de nous coneixements des de l’àmbit de les neurociències, la bioenginyeria i les tecnologies mèdiques.
 2. Integrar les actuacions que es realitzen en matèria de recerca clínica i translacional, per afavorir millors alternatives assistencials.
 3. Dinamitzar l’establiment d’aliances, convenis o acords de cooperació amb institucions i entitats afins a la nostra organització.

Al 2020 cal destacar pel que fa a Recerca i Innovació:

 • Que s’ha finalitzat el projecte “INNOBRAIN: Noves tecnologies per a la innovació en rehabilitació i estimulació cognitiva, emmarcat en la Comunitat RIS3CAT NextHealth impulsada per ACCIÓ i coordinada pel BIOCAT, i ha estat concedit el projecte “Tecnologías interactivas para la rehabilitación cognitiva ‑ ACTIVE VRain” del programa Retos Investigación del Ministerio.
 • Pel que fa al programa de Salut Cerebral, s’ha continuat amb les Fases I i II del projecte Barcelona Brain Health Initiative que compta amb el suport de la Caixa, i s’ha continuat provant la solució desenvolupada per a la fase d’intervenció multimodal, una aplicació mòbil que permet el monitoratge d’hàbits de vida i l’entrenament cognitiu. A més, i a conseqüència de la pandèmia que estem vivint, l’equip d’investigadors del projecte ha fet un estudi de l’impacte de la Covid-19 i del confinament en els més de 4.500 voluntaris que participen en el projecte.

Barcelona Brain Health Initiative (BBHI)

Projecte de recerca per a la promoció de la Salut Cerebral amb el suport de “la Caixa”.

www.bbhi.cat

La iniciativa Barcelona Brain Health Initiative (BBHI) és l’estudi de recerca promogut per l’Institut Guttmann amb el suport destacat de “la Caixa” per conèixer i entendre com mantenir la salut del cervell al llarg de la vida:
Identificant els factors d’estil de vida i els mecanismes biològics subjacents a la bona salut cerebral que prediuen el manteniment de la salut conductual i cognitiva.
– Avaluant els efectes d’un programa personalitzat d’intervenció multidimensional, centrat en hàbits de vida per promoure la salut del cervell, preservar la cognició i reduir les malalties cròniques.identificant els factors d’estil de vida i els mecanismes biològics subjacents a la bona salut cerebral que prediuen el manteniment de la salut conductual i cognitiva.

 • – S’ha potenciat la translació a la clínica dels resultats de la recerca i s’han impulsat els processos d’innovació assistencial per reforçar el compromís d’oferir el més alt nivell científic i tècnic. Cal destacar l’estudi d’implantació de cèl·lules mesenquimals per a potenciar la regeneració medul·lar amb el finançament addicional de la AES del Carlos III i l’assaig europeu “NISCI-NOGO Inhibition in Spinal Cord Injury”, finançat pel programa H2020.

  – S’ha posat en marxa el programa d’Investigació i Innovació Terapèutica en “Pre-habilitació, Rehabilitació i abordatge integral de les seqüeles de tumors cerebrals” en què estarem immersos els propers anys gràcies a una important donació que hem rebut de la Fundació Joan Ribas Araquistain.

– S’ha continuat treballant en el projecte del EITHealth, que va concedir una important quantitat de finançament a la empresa ABLE Human Motion i en què l’Institut Guttmann forma part en qualitat de partner clínic per a la validació del seu esquelet robòtic lleuger.

– Pel que fa a la lluita contra la Covid-19, cal destacar que l’Institut Guttmann ha participat en una recerca comandada per l’IDIBELL i per la que han obtingut finançament del Instituto de Salud Carlos III. L’objectiu del projecte era l’aplicació de la medicina genòmica per a la identificació de nous gens i variants implicats en el desenvolupament de malalties hiperimmunes greus, i concretament de nous gens susceptibles de causar “storm/hyperimmune disease” en pacients amb Covid-19.

– S’ha treballat en el “Guttmann Cognitest”, una eina pensada per a fer l’screening del rendiment cognitiu. La app està dissenyada per a ser utilitzada bàsicament des de mòbils i tauletes, amb tasques d’interacció tàctil, i està formada per un conjunt de 7 tasques que mesuren diferents funcions cognitives, amb una durada d’entre 15 i 20 minuts per sessió. De moment ha estat provada en el marc del projecte BBHI i s’ha pogut veure per exemple que hi ha correlació entre millors resultats en les proves clàssiques i millors resultats en aquesta prova, entre d’altres, i l’objectiu a curt termini és validar la seva aplicabilitat i rendiment en altres poblacions com gent gran (fora de les franges d’edat que cobreix el projecte), població amb pocs estudis o població amb problemes cognitius.

– S’ha investigat en l’assaig controlat aleatori que ens va ser finançat per la Fundació La Marató de TV3 de l’efecte potenciador de l’estimulació transcranial de soroll aleatori (tRNS) en la rehabilitació cognitiva dels pacients amb lesió cerebral traumàtica; i en el projecte ERANet Neuron “RATER”, finançat per la Unió Europea, per a estudiar a nivell europeu l’efectivitat de l’aplicació de la tDCS en el dolor neuropàtic; tot i que aquests estudis s’han vist força afectats per l’aturada de l’activitat de recerca deguda a la pandèmia.


Recerca Social

En relació a la Recerca Social, s’ha continuat treballant en l’anàlisi de les dades quantitatives que es recullen i el desplegament d’estudis qualitatius, així com la identificació de potencials socis estratègics i de convocatòries competitives on poder obtenir finançament. Pel que fa als projectes competitius, hem continuat la nostra tasca en el projecte amb finançament europeu VIGOUR, que té com a objectiu implementar un programa de suport a l’atenció integrada en 16 localitats d’Europa al llarg de 3 anys (2019-2021); i en el projecte europeu “Precise4Q”, finançat pel programa H2020, per desenvolupar models predictius al voltant de l’ictus, del què ja n’han sorgit nombroses publicacions.

Quant al projecte de recerca en innovació social PARTICIPA, impulsat per l’Institut Guttmann juntament amb les associacions de persones amb discapacitat que formen part del Consell Social i de Participació, iniciat al 2020, s’ha publicat la pàgina web, amb un espai públic i un espai privat, s’ha elaborat també el primer qüestionari i s’ha treballat intensament en el programa d’ambaixadors. El projecte avança favorablement en la captació de voluntaris.

SAPS QUÈ SÓN LES BARRERES?

Alguna vegada has trobat que el bany accessible s’utilitza com a magatzem? T’és impossible anar en metro sol/a, perquè mai saps si hi haurà ascensor o estarà fora de servei? Les persones parlen als teus acompanyants en lloc de a tu?

SAPS QUÈ SÓN ELS FACILITADORS?

Un pis accessible, amb portes àmplies, rampes i ascensor; una actitud no paternalista, d’igual a igual; unes instal·lacions correctament senyalitzades o unes polítiques que garanteixin l’accés al mercat laboral són exemples de facilitadors.


XARXES D’INVESTIGACIÓ COOPERATIVA

L’Institut Guttmann ha continuat estimulant la seva presència als òrgans de decisió de la política científica a Catalunya a través de les diferents agències que al nostre territori impulsen la recerca i la innovació (BIOCAT, AGAUR i ACC10); i a l’estat espanyol, mantenint la participació activa a les xarxes estables d’investigació cooperativa de l’ISCIII i consolidant la participació a les xarxes temàtiques (RETICS_ITEMAS i TERCEL).

El Centre de Recerca i Innovació ha continuat participant en les diferents estructures estables d’Investigació Cooperativa, formant part activa de les següents:

– Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias, ITEMAS. Instituto de Salud Carlos III.
– Red de Terapia Celular Tercel. RETICS, Redes Temáticas de Investigación Cooperativa. Instituto de Salud Carlos III.


PROJECTES COMPETITIUS

En relació als projectes competitius i amb finançament aliè cal destacar que l’any 2020 hem presentat 22 propostes a convocatòries públiques per al finançament de projectes de recerca i innovació, adreçades a diferents organismes nacionals i internacionals, i tot i que la majoria encara no s’han resolt, atès l’impacte que en aquest àmbit també ha tingut la pandèmia, de moment s’ha obtingut un resultat positiu en una de les presentades.

A nivell de Catalunya, en el marc d’ajudes publiques, des del Programa de Recerca en Salut Cerebral, i arrel de la pandèmia, es va treballar una ambiciosa proposta per a la convocatòria “Replegar-se per créixer: l’impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles PANDÈMIES” de l’AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya, que ha aconseguit resultar finançada. Es tracta d’un projecte col·laboratiu liderat pel Dr. David Bartrés en què, a més de la UB i Guttmann, també hi participaran investigadors de l’Hospital Clínic i l’IDIBAPS, de l’IIIA-CSIC, i el grup del professor Michael Valenzuela.


PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 2020

Durant l’any 2020 l’Institut Guttmann ha treballat en 60 projectes de recerca, 21 Estudis i 5 Assajos Clínics. Aquest 2020 els professionals de l’Institut Guttmann han publicat 63 articles en revistes científiques indexades amb factor d’impacte, que han acumulat un FI de 290,193 i dels quals 27 es troben en revistes del primer quartil (Q1).

A més, 2 profesionals han obtingut el doctorat: una professional vinculada a l’àrea de Logopèdia de Guttmann Barcelona i un investigador adscrit a la Oficina de Recerca i Innovació i en la actualitat al departament de Sistemes d’Informació de l’Institut Guttmann.

Articles publicats en revistes indexades:

Accedeix als articles publicats durant l’any 2020


Articles publicats en revistes no Indexades:

 • La visita prealta de enfermería como herramienta para minimizar el impacto del retorno al domicilio en los pacientes que han adquirido una discapacidad de origen neurológico.
  Eulàlia Castillo Mestres. Elena Hernández Pena. Blanca Cegarra Dueñas
  Àgora d’Infermeria, Volum 24, número 1 (primavera 2020), revista 93 (ISSN 1575-7668) edició impresa i revista digital número 61 (ISSN 2565-1803), pàgines 219-223
 • Handbook of innovations in central nervous system regenerative medicine. Capítol 14: “Electroceutical therapies for injuries of the nervous system”.
  Guillermo García-Alias, Jaume del Valle, Ignacio Delgado-Martínez, Xavier Navarro.
  Elsevier, ISBN: 978-0-12-818084
 • Facilitadores de la participación de los niños con discapacidad en actividades físicas.
  Alex Castan. Revista anual Fundación Salud Infantil. Revista 2020, número 7.
 • Recuperación de la función de la extremidad superior en esclerosis múltiple mediante neuromodulación eléctrica espinal asistida con exoesqueleto robótico.
  Pablo Abal, Jesús Benito, Loreto García, Paula Pérez.
  Revista TOG – Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia. Vol 17. Num 2. 2020. ISSN 1885-527X
 • La continuidad asistencial en el daño cerebral adquirido: programa de terapia ocupacional comunitaria en salud mental para personas con daño cerebral adquirido y sus familias.
  Marco Antonio Raya Ruiz. Beatriz Castaño Monsalve.
  Revista Informaciones Psiquiátricas, Publicación científica de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. 2020 – número 242, pág. 47-53
 • Investigación y educación hacia la promoción de la salud cerebral.
  Catherine Pachón.
  Cuadernos de pedagogía, ISSN 0210-0630, nº 507, Sección Tema del Mes, Marzo 2020, págs. 77-83