2020 CONEIXEMENT

Institut Universitari

Institut Universitari

Com a Institut Universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació Institut Guttmann té la missió de desenvolupar aspectes acadèmics, científics i de recerca en neurociències tant en general com, específicament, en la neurorehabilitació i les tecnologies aplicades a l’autonomia personal en particular.

L’activitat de la Fundació en relació al Coneixement s’articula principalment en dues àrees: el Centre de Recerca i l’Àrea de Docència. Des d’aquesta última, destaca la transferència de coneixement i formació de qualitat en l’àmbit de la neurorehabilitació i la neuroenginyeria.

L’Institut Universitari es regeix per un Sistema Intern de Qualitat Acadèmica, acreditat per l’Agència de Qualitat Universitària AQU de la Generalitat de Catalunya. Aquest estructura tots els processos formatius i acadèmics en base al programa AUDIT de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, i a les recomanacions de la European Association for Quality Assurance -ENQA-, amb l’objectiu de garantir sempre una activitat docent de qualitat, multidisciplinar, i que prepari als alumnes per convertir-se en els millors professionals que milloraran la qualitat de vida dels pacients neurològics del futur.

Durant l’any 2020 s’ha realitzat una intensa tasca de definició i impuls dels projectes estratègics, d’identificació de nous potencials socis estratègics i de convocatòries competitives a les quals aplicar. Hem potenciat la translació a la clínica dels resultats de la recerca i hem impulsat els processos d’innovació assistencial per reforçar el nostre compromís d’oferir el més alt nivell científic i tècnic en cadascun dels nostres programes.