2020 PRESENTACIÓ

Carta de presentació

Presentació Memòria Institut Guttmann

La MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2020 de la FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN, Informe de Responsabilitat Social Corporativa descriu els fets més rellevants duts a terme per l’organització al llarg d’aquest exercici.

El 2020 ha estat el primer any del nou “Pla Estratègic 2020-2025”, un any absolutament influenciat per la pandèmia de la Covid-19 la qual ens va obligar a canviar vertiginosament el nostre dia a dia, transformant la nostra realitat quotidiana i fent-nos adaptar a una situació tremendament desconeguda, difícil i molt dolorosa. Una situació i unes circumstàncies que, malgrat el patiment personal i col·lectiu que ens ha infligit, també ens ha permès, una vegada més, comprovar l’alt grau de compromís dels nostres professionals, que han sabut respondre amb un gran nivell d’enteresa tant a nivell competencial com a nivell humà, alhora que ens ha possibilitat valorar la sinergia de la col·laboració establerta amb els nostres veïns de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol  (HGTiP) amb els que hem col·laborat i compartit instal·lacions durant la primera onada de la pandèmia, que ha creat una consciència compartida de l’enorme potencialitat i els molts avantatges que per ambdues institucions representa una major i més ambiciosa aliança estratègica.

Una pandèmia que, en la primera onada, ens va obligar pràcticament a buidar l’hospital dels nostres pacients neurològics habituals per atendre a persones afectades per la Covid-19. Dues unitats d’hospitalització dedicades a pacients Covid-19 que varen ser tractats pels nostres professionals amb la col·laboració i supervisió tècnica dels de l’HGTiP i que també ens va obligar a transformar el pavelló en un hospital de campanya que, finalment, no es va arribar a posar en marxa però que va continuar operatiu fins a mitjans d’abril de 2021, amb els inconvenients que això suposa per al desenvolupament de l’activitat rehabilitadora, especialment per als pacients ambulatoris.

Pel que fa a Guttmann Barcelona, davant la situació d’emergència sanitària, ens vàrem veure obligats a tancar totalment l’activitat de la Neuroclínica, procedint a presentar un ERTO que va ser acceptat i del què, progressivament, es van recuperar tots els professionals per reiniciar l’activitat a partir del mes juny de 2020.

Tot i les extremes dificultats sobrevingudes, fins allà on ens ha estat possible hem seguit desenvolupant el programa previst per al 2020, si bé adaptant-lo a la nova situació, passant la majoria d’activitats, tant clíniques com de recerca, docents o administratives, a format virtual (teletreball i teleassistència); demostrant-nos a nosaltres mateixos una gran capacitat d’adaptació i, fins i tot, d’innovació en aquest àmbit de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Una tasca en la que tothom ha col·laborat intensament.

Del conjunt d’actuacions realitzades per al desenvolupament del Programa 2020, per la seva especial significació destaquem les que a continuació s’assenyalen:

  • Creació de nous programes de teleassistència i de telerehabilitació per atendre les necessitats assistencials dels pacients i fer seguiment des del seu domicili. Programes molt ben acollits pels pacients i pels professionals i amb molt de recorregut per davant que ens faran replantejar-nos alguns dels models d’atenció als pacients.
  • Desenvolupament d’una versió adaptada de la plataforma de telerehabilitació cognitiva Guttmann, NeuroPersonalTrainer, l’Open GNPT, amb l’objectiu de posar-la a disposició de totes les persones majors de 50 anys per promocionar la seva salut cerebral i intentar minimitzar l’impacte del confinament, l’estrès i la situació d’aïllament provocada per la pandèmia.
  • Creació del Programa de Neurorehabilitació per a les seqüeles dels pacients post-Covid, un programa orientat clarament a donar resposta a les seqüeles motrius, respiratòries i cognitives que manifestaven un gran nombre de persones com a conseqüència d’haver patit una infecció per coronavirus.
  • Posada en marxa de la “Plataforma Covid-19” dins del SiiDON creada per difondre pautes, exercicis, vídeos i recomanacions específiques per a pacients i famílies durant i després del confinament per la pandèmia.
  • Celebració del 55è aniversari de l’obertura del nostre hospital a Barcelona al 1965 que, en base a les especials circumstàncies viscudes aquest any, ens van obligar a repensar el programa d’activitats previst, optant finalment per fer un únic acte de celebració, en format híbrid i obert a tothom per streaming, que va girar entorn a la presentació del 3er llibre de la Col·lecció d’Innovació Social i Discapacitat i del Projecte de recerca social PARTICIPA. Un acte que es va celebrar el 27 de novembre a la Llibreria Ona Llibres, presentat per la periodista Mònica Terribas i va comptar també amb destacades personalitats de l’àmbit acadèmic, polític i social com Manuela Carmena, Dolors Bassa, Joan Subirats o Iñaki Gabilondo.

Un any molt complicat i esgotador per als nostres professionals, però del què gràcies a l’esforç de tots i totes ens n’hem sortit prou bé. I també un any en el que, en condicions normals, hauríem celebrat amb major intensitat el 55è aniversari de la nostra institució, cosa que a causa de les restriccions provocades per la pandèmia, no ha estat possible.

Gràcies, doncs, a tot l’equip humà de l’Institut Guttmann, a tots els nostres col·laboradors, als voluntaris, als proveïdors, als nostres companys de l’Hospital Germans Trias i Pujol, als pacients i llurs famílies que ens han escollit per a rebre l’assistència especialitzada que necessiten, als membres del Patronat i del Consell Social, a les Administracions Públiques i a la resta de finançadors del sector sanitari i, molt especialment, la nostra gratitud a tots els “Amics de l’Institut Guttmann”; sense la comprensió, l’entusiasme, l’ajut i el compromís de tots ells no hauríem pogut superar aquesta crisi tal com ho hem fet ni assolir els propòsits que ens havíem fixat.