PRESENTACIÓ

Carta de presentació

Presentació Memòria Institut Guttmann

LA MEMÒRIA – BALANÇ SOCIAL 2019 DE LA FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN, Informe de Responsabilitat Social Corporativa, descriu els fets més rellevants duts a terme per l’organització al llarg d’aquest exercici, alhora que recull el conjunt d’accions impulsades i desenvolupades en compliment dels objectius fixats en el Programa 2019, basant-se el “Pla Estratègic 2014-2020”.

Una de les actuacions més destacades d’aquest 2019 ha estat el la finalització del “Pla Estratègic 2014 – 2020” amb un bon resultat pel que fa a la consecució dels objectius que en ell ens vàrem fixar durant aquest període de sis anys. Un període intens i amb uns objectius ambiciosos que ens han permès créixer com a organització i en el que hem aconseguit:

– Refermar el nostre posicionament internacional en la prestació de serveis clínics especialitzats;
– Guanyar fortalesa i visibilitat com a centre de coneixement internacional en neurorehabilitació i neurociència, tant en recerca com en innovació i docència;
– Créixer en compromís social, sent capaços d’innovar també en aquest àmbit d’actuació;
– Preservar l’excel·lència que caracteritza el nostre model organitzatiu, alhora que fer créixer la nostra exigència pel que fa a la responsabilitat social corporativa;
– Dissenyar, construir i posar en marxa el nou centre “Guttmann Barcelona”, obrint el nostre compromís assistencial cap a nous pacients i noves patologies, procurant assegurar la viabilitat futura de la nostra institució.

Uns objectius que, una vegada més, ha estat possible assolir gracies al talent, a l’esforç i al compromís de tots i totes les professionals de l’Institut Guttmann.

Un any en el que a més:

  • Hem elaborat el “Pla Estratègic 2020-2025 de l’Institut Guttmann” que ens ha de permetre consolidar els avenços dels darrers anys, créixer encara més com a organització i reforçar el nostre compromís social amb les persones i també amb el nostre país. Un Pla Estratègic on es defineixen els Objectius Estratègics i els Plans d’Acció per assolir-los que ens permetran fixar els objectius operatius anuals tant a nivell assistencial com a nivell científic i social al llarg dels pròxims sis anys.
  • Hem posat en marxa de la iniciativa “Guttmann Barcelona” amb la neuroclínica, els apartaments adaptats i el trasllat de la iniciativa “Guttmann, NeuroPersonalClinic®”. Amb la molta major complexitat organitzativa que representa i també l’enorme major potencialitat que ofereix.
  • Hem dissenyat un nou Model Organitzatiu Assistencial que té com a finalitat l’atenció centrada en la persona posant l’èmfasi en la seva especialitat i en el que s’han definit cinc clíniques de coneixement. Per a la definició d’aquest nou model hem volgut comptar amb la participació dels diferents grups d’interès de l’organització i fruit d’aquest procés de diàleg ha resultat un document que ens ajuda a identificar temes claus per a la millor atenció del pacient.
  • Hem incorporat al professor Álvaro Pascual-Leone a la nova neuroclínica “Guttmann Brain Health Institute per tal que lideri la Clínica de les Demències i els Trastorns Cognitius, la Clínica de la Salut Cerebral i el desenvolupament de la “Unitat d’estimulació no invasiva”, a més de seguir exercint les seves actuals funcions com a investigador i assessor científic de la nostra Fundació.
  • Hem renovat la nostra imatge corporativa, la tradicional cadira de rodes, per una nova imatge més inclusiva i amb major consonància amb els nous àmbits assistencials als que es vol atansar la Fundació: salut cerebral, dany cerebral adquirit, salut mental, neurodesenvolupament en el nen, patologies associades al dolor crònic, etc.
  • S’han mantingut totes les nostres acreditacions nacionals i internacionals relatives a l’excel·lència organitzacional i a la responsabilitat social corporativa i reputacional de la nostra institució.
  • S’ha procedit a la creació de l’àrea d’Empoderament i Qualitat de Vida, vinculada a l’àrea de Neuropsicologia i Treball Social, amb el propòsit d’adequar el nostre model assistencial i social al nou relat de la discapacitat que emergeix de la “Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat” de l’ONU.
  • Hem assolit importants avenços en l’àrea de recerca i innovació clínica. A banda d’un important nombre de nous projectes assolits i iniciats, el 2019 ens porta tres bones noticies que ens donen confiança d’estar anant pel bon camí:

(i)    “la Caixa” ha revalidat per tres anys més la seva aposta pel projecte Barcelona Brain Health Initiative.

(ii)   Es confirma per a enguany la posada a disposició del nostre equip d’investigació d’una dotació econòmica concedida per la Fundació Joan Ribas Araquistany per desenvolupar durant un període de tres anys el projecte de “Prehabilitació de les seqüeles dels tumors cerebrals”.

(iii)  La presentació i bona acollida del projecte “Participa” impulsat pel nostre Institut amb el suport de les associacions de persones amb discapacitat presents al Consell Social i de Participació. Un projecte de recerca social que té com a objectiu identificar els factors facilitadors i les barreres més importants per a la participació de les persones amb diversitat funcional en la societat.

En definitiva, un 2019 del que tots i totes podem sentir-nos satisfets i orgullosos de la molta i bona feina feta, i agraïts als nostres professionals per la seva dedicació i, també, a tots els Amics de l’Institut Guttmann per ser al nostre costat i atorgar-nos la seva confiança i suport.