2021 CONEIXEMENT

Activitat docent

Institut Universitari

Com a Institut Universitari, l’objectiu de la Fundació Institut Guttmann és contribuir a la capacitació especialitzada dels professionals vinculats al món de la neurorehabilitació i permetre’ls accedir de manera directa, rigorosa i pràctica als principals avenços diagnòstics, tecnològics i terapèutics d’aquesta especialitat clínica. L’oferta docent va des dels Màsters Universitaris, cursos de postgrau i programa d’expert fins a la formació pràctica, tant MIR com d’altres disciplines.

Després de la fase més aguda de la pandèmia de la Covid-19, durant l’any 2021 s’ha recuperat la presencialitat en els nostres estudis universitaris, a finals del curs 2020-2021 (mes de juny) amb els mòduls teòrics i la presentació dels Treballs Finals de Màster. A partir de l’inici del nou curs 2021-2022 ja hem comptat amb una docència totalment presencial i amb total normalitat en les pràctiques curriculars.

Com a fet rellevant d’enguany, cal destacar que s’ha materialitzat la reducció del nombre d’estudiants matriculats als Màsters Universitaris en Neurorehabilitació i en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva per afavorir la qualitat de l’atenció docent als alumnes i s’ha realitzat una homogeneïtzació en els protocols d’avaluació de les pràctiques dels dos mestratges. Pel que fa al Màster Interuniversitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació, al setembre del 2021 se n’ha iniciat la segona edició, també en modalitat totalment presencial pel que respecta a les assignatures que impartim a l’Institut Guttmann.

Enguany s’ha procedit als desenvolupament de les següents activitat docents:

  • (60 ECTS). En total s’han graduat 24 estudiants de l’edició 2020-2021, i s’han matriculat 20 nous estudiants a l’edició 2021-2022.
  • (60 ECTS). S’han graduat 22 estudiants de l’edició 2020-2021, i s’han matriculat 20 nous estudiants a l’edició 2021-2022.
  • (90 ECTS). En total s’han matriculat 29 alumnes a la segona edició d’aquest Màster, que s’ha iniciat aquest 2021.
  • (acreditats per la UAB), enguany s’hi han matriculat 50 alumnes.

DADES D’ACTIVITAT DOCENT REGLADA

ALUMNES MATRICULATS 2021

Durant l’any 2021, han estat un total de 165 alumnes els que han seguit diferents accions formatives entre totes les opcions docents disponibles (cal destacar que un mateix alumne pot matricular-se en més d’una línia durant el mateix període).

NOVES MATRICULACIONS 2021

20 Mestratges Universitaris en Neurorehabilitació
20 Mestratges Universitaris en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva
29 Mestratges Universitaris en Neuroenginyeria i Rehabilitació
50 Cursos de Postgrau (acreditats per la UAB)

Addicionalment,

• S’ha contribuït a la formació de 24 metges residents: 21 de l’especialitat de Medicina Física i Rehabilitació, 2 de l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i 1 de l’especialitat de Neurologia.

• S’ha participat en la formació pràctica de 56 professionals de diferents disciplines clíniques com Fisioteràpia, Infermeria, Psicologia, Treball Social, Logopèdia, etc., i de 21 estudiants d’axuliars de clínica, 1 auxiliar administratius, 1 CFGS en fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins i 1 d’atenció sociosanitària.

Durant el 2021, 14 professionals del nostre hospital van ser convidats a participar com a professors/ponents en diferents jornades, congressos, cursos, màsters i seminaris organitzats per distintes Universitats, Hospitals, organitzacions i altres institucions.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ SANTI BESO ARNALOT

El Centre de Documentació ha continuat oferint els seus serveis als professionals i estudiants interessats en informació específica i bibliogràfica, consulta de fons documentals i bases de dades, recerca d’articles, accés dirigit per la xarxa, etc.

Al llarg del 2021, hem atès a 742 usuaris (266 de forma presencial i 476 online). El nombre total de visites presencials ha estat de 701, a causa de les mesures de contenció aplicades per la pandèmia de la Covid-19. Pel que fa a les peticions d’articles, se’n ha sol·licitat un total de 2.722, dels quals se’n ha pogut servir el 96%; d’aquests, el 57,58% han estat sol·licitats per usuaris interns del mateix Institut i el 42,42% per usuaris externs.

El Centre de Documentació continua digitalitzant el seu fons bibliogràfic en paper, i actualitza constantment al portal SiiDON els treballs de final de màster dels alumnes dels nostres mestratges, les tesis doctorals i els articles dels nostres professionals i els sumaris de les revistes subscrites, entre d’altres. El portal ha comptabilitzat durant 2021 un total de 109.459 usuaris que han visitat 270.827 pàgines.