2021 TRANSPARÈNCIA

Corrupció zero

Corrupció zero

La Fundació Institut Guttmann impedeix l’ús voluntari o involuntari de la institució per encobrir l’origen il·legal de donacions així com per complir les obligacions legals. Per això desenvolupa polítiques específiques i l’any 2016 va aprovar el Protocol d’actuació en relació a la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme.

En el Codi Ètic, que tots els professionals de la Fundació han de conèixer i signar, s’especifica l’actitud que han de mantenir respecte a la mútua concurrència, les actuacions de part (conflicte d’interessos) i la recepció de regals al personal.

Durant el 2021:

  • No s’ha tingut cap incident relacionat amb temes de corrupció.
  • No s’ha realitzat cap aportació a partits polítics o institucions relacionades.
  • No s’ha tingut cap incident relacionat amb pràctiques monopolístiques o contra la lliure competència i els seus resultats.
  • No s’ha rebut cap sanció econòmica relacionada amb incompliments i regulacions.
  • No s’ha tingut cap queixa relacionada amb impactes en la societat de les nostres activitats.