2021 COMUNITAT

Dinamització de Guttmann Barcelona

Salut i Benestar
3er any de Guttmann Barcelona

El 2021 ha estat el 3er any d’activitat del centre Guttmann Barcelona, doncs va ser el 14 de gener de 2019 quan els primers pacients començaven a rebre tractament a les noves instal·lacions dirigides a l’abordatge dels trastorns neuropsiquiàtrics i les patologies neurològiques.

A l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, hem continuant ampliant la nostra oferta assistencial amb més de 20 programes específics adreçats al tractament de noves patologies a les quals poder aportar el nostre coneixement i experiència de més de 50 anys tractant pacients amb lesions d’origen neurològic, pacients amb trastorns de memòria, d’aprenentatge, amb patologia neurodegenerativa, o amb alteracions emocionals i de la conducta, entre d’altres.

Un centre amb una visió holística que ofereix programes específics i personalitzats per a la promoció de la salut cerebral de les persones que volen mantenir la seva qualitat de vida, de la millor manera possible, al llarg dels anys.

També s’ha anat consolidant també progressivament la iniciativa Guttmann Barcelona Life, ubicada també al nou edifici de Guttmann Barcelona, que amb 26 apartaments disponibles ha acollit durant 2021, un total de 59 usuaris, el que ha representat una ocupació mitjana del 75,4 %.

No hi ha salut sense salut cerebral

Una de les activitats més rellevants portades a terme a Guttmann Barcelona durant aquest any, ha estat la campanya de publicitat que hem realitzat a la ciutat de Barcelona amb l’eslògan “No hi ha salut sense salut cerebral”. Durant un mes hem tingut presència publicitària a autobusos, al trambaix i a OPIS repartits per diferents punts de la ciutat. La campanya apostava per un enfoc clarament estratègic que responia a la necessitat de posicionar la marca Guttmann més enllà de la lesió medul·lar i el dany cerebral, així com ampliar els nostres serveis i experiència a d’altres patologies neurològiques i neuropsiquiàtriques com la depressió, el TDAH, la memòria, el Parkinson o els trastorns bipolars.

El segon objectiu de la campanya ha estat la generació de leads a la pàgina web. En aquest sentit, hem de dir que el resultat ha estat bastant positiu donat que les visites han patit un increment del 33% si comparem el mateix període de temps respecte del 2020. Les patologies més visitades han estat el TDAH, l’ansietat, la depressió i la memòria.

Àgora de Guttmann Barcelona

Enguany, hem anat alternant les àgores presencials amb les emissions per streaming i al final de l’any hem realitzat un total de 7 àgores amb temes tan diversos com la rehabilitació post-covid, la fibromiàlgia, el son, la disciplina positiva, el Mindfulness, l’estimulació cerebral en la Depressió, l’abordatge del Parkinson i la Demència, etc.

Com a novetat, val la pena destacar que l’emissió per streaming de les àgores ha representat una millora significativa ja que ens ha permès ampliar la difusió de les nostres activitats, amb un seguiment de més de 4.000 persones inscrites a Espanya i altres països de Llatinoamèrica, fonamentalment. La presencialitat s’ha mantingut amb xifres destacades amb un total de 420 assistents.

Convenis de col·laboració

S’ha signat un conveni de col·laboració amb el Culinary Institute of Barcelona (CIB) pel qual Guttmann Barcelona, Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, oferirà als alumnes de l’escola de cuina d’una banda sessions de formació amb objectius preventius i de promoció de la salut cerebral, i de l’altra, atenció i acompanyament emocional als alumnes que ho requereixin a través de la Clínica de les Emocions i la Conducta.

Pla de Vida Independent

El 2021 s’han reiniciat les sessions formatives i informatives en la filosofia de Vida Independent a càrrec del personal de l’Àrea d’Empoderament i Qualitat de Vida, dirigides als tècnics dels apartaments Guttmann Barcelona Life i els usuaris d’alguns apartaments interessats en la promoció de la vida independent.

El pla consisteix en acompanyament individualitzat per a aquells usuaris que ho desitgin, el qual consisteix en una sèrie de trobades amb la tècnica de vida independent per realitzar un procés de reflexió compartida, ja que sempre serà la pròpia persona qui lideri el seu procés d’empoderament. A més d’aquestes trobades es duran grups de suport entre iguals i xerrades de sensibilització.