2021 MEDI AMBIENT

Una gestió mediambiental i energètica eficient

una gestio mediambiental eficient

Per tal de poder assolir aquests bons resultats, durant l’any 2021 s’han realitzat una sèrie d’inversions i despeses ambientals, com són:

Recollida de residus 65.063,39
Substitució de làmpades per il·luminació LED 5.207,02€
Instal·lació plaques solars fotovoltaiques118.580 €
Auditoria interna de seguiment de la certificació
ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 i Verificació
EMAS
907,50€
Auditoria externa de seguiment certificació ISO
50001:2018
907,50€
Auditoria externa de renovació de la certificació
ISO 14.001:2015 Badalona i Barcelona i
Verificació EMAS
5.057,80€
Instal·lació de comptadors elèctrics per al
control de consums (neuropsicologia i sala
servidors nivell +1)
5.944,21€
Adaptació dels comptadors d’aigua i
modificació SCADA per llegir tots els
comptadors. Modificació SCADA a servidor virtual
2.722,50€
Plataforma per identificar i avaluar els requisits legals ambientals i del reglament industrial2.438,15 €
Total (t)206.828,07€

A més, els proveïdors de l’Institut Guttmann són sotmesos a una avaluació inicial, abans de la seva aprovació, i a una avaluació periòdica posterior, en base, entre d’altres criteris, a aspectes ambientals.

CRITERIS DE SELECCIÓ

El Servei de Compres té la responsabilitat d’escollir entre les opcions que ofereix el mercat de béns  i serveis d’acord al què s’indica el Codi Ètic de l’Institut Guttmann i en el protocol de compres, fent servir fonamentalment criteris de qualitat.

També té en compte criteris sostenibles en les compres, i aquests poden reduir costos, millorar la imatge que ofereix la institució a pacients, proveïdors i professionals, així com contribuir al manteniment del medi ambient.

Són criteris de compres sostenibles:

 • Seleccionar  proveïdors que disposin de certificacions ambientals (ISO 14.001, EMAS, etc.).
 • Escollir productes amb certificació ecològica:
  • Etiqueta ecològica de la Unió Europea.
  • La marca AENOR – Medi Ambient.
  • L’ “Ángel Azul” alemany.
  • El “Cisne Nórdico” noruec.
  • El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat
 • Afavorir la compra de productes de neteja biodegradables o respectuosos amb el Medi Ambient.
 • Escollir productes poc envasats o recarregables que redueixin residus.
 • Optar per articles envasats en vidre o cartró fàcilment reciclables com el paper i altres materials d’oficina.
 • Donar compliment a les nostres certificacions ambientals ISO 14.001 i ISO 50.001.