2021 PACIENTS I FAMÍLIES

Guttmann, NeuroPersonal Trainer®

GNPT

L’any 2021 ha suposat grans canvis i fites dins del projecte. Una de molt significativa ha estat assolida al mes de març, amb la compra per part de la Fundació Institut Guttmann del 50% de les participacions de la societat comercialitzadora BrainHealth Solutions, SL, fins aleshores copropietat d’ICA, i que ha suposat la presa de control del 100% de la societat per part de la nostra organització.

La plataforma ha aconseguit, gràcies a la seva expansió comercial, un fort creixement amb una utilització d’un 55% superior a la del 2020, el que ha suposat més de 4.400 pacients utilitzant els nostres serveis el 2021. Aquest any hem finalitzat amb més de 190 contractes signats.