2021 CONEIXEMENT

Institut Universitari

Coneixement

Com a Institut Universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Institut Guttmann té la missió de desenvolupar aspectes acadèmics, científics i de recerca en neurociències, en general, i de la neurorehabilitació i les tecnologies aplicades a l’autonomia personal en particular, alhora que traslladar els resultats de la investigació a la societat mitjançant models d’innovació que millorin la qualitat de vida de les persones amb una discapacitat.

L’activitat de la Fundació en relació al Coneixement s’articula principalment en dues àrees: l’Oficina de Recerca i l’Àrea de Docència. D’aquesta última, en destaquem la transferència de coneixement i la formació de qualitat en l’àmbit de la Neurorehabilitació, la Rehabilitació Neuropsicològica i la Neuroenginyeria.

L’Institut Universitari es regeix per un Sistema Intern de Qualitat Acadèmica, acreditat per l’Agència de Qualitat Universitària AQU de la Generalitat de Catalunya. Aquesta agència estructura tots els processos formatius i acadèmics en base al programa AUDIT de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, i a les recomanacions de la European Association for Quality Assurance -ENQA-, amb l’objectiu de garantir sempre una activitat docent de qualitat, multidisciplinària i que formi els alumnes per convertir-los en els millors professionals capaços de millorar la qualitat de vida dels pacients neurològics del futur.