2021 PACIENTS I FAMÍLIES

Guttmann Barcelona

Guttmann Barcelona
Ciutats i Comunitats Sostenibles
Reducció de les Desigualtats

“Guttmann Barcelona” és un centre assistencial altament especialitzat que, mitjançant un gran equip de professionals experts en neurorehabilitació i amb el segell de qualitat de l’Institut Guttmann, vol promoure la salut i el benestar de les persones que atén i de llurs famílies. Una iniciativa que té per missió atendre a les persones d’una manera integral, holística i personalitzada, generant al seu entorn un ecosistema afavoridor de la salut i del benestar personal, alhora que acompanyar-les en la millora de les seves capacitats funcionals.

Aquesta innovadora iniciativa desenvolupa aquestes dues ofertes de servei:

Guttmann Barcelona Life 

Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació  

Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació

és una clínica especialment pensada i dissenyada per tal d’oferir el millor diagnòstic i els tractaments més avançats per donar resposta als problemes funcionals, tant motors com cognitius i conductuals, que afecten a les persones que pateixen una malaltia neurològica o algun tipus de trastorn neuropsiquiàtric.

S’organitza en diferents clíniques del coneixement:

Clínica del Neurodesenvolupament.
Clínica de l’Ictus i Dany Cerebral Adquirit.
Clínica del Parkinson i altres trastorns del moviment.
Clínica dels trastorns emocionals i conductuals en l’adult.
Clínica de la Memòria.
Clínica de la fibromiàlgia i del dolor neuropàtic.

En total l’any 2021 s’ha atès un total de 997 persones provinents de l’activitat a les diferents clíniques.

ACTIVITAT 2021
Pacients Atesos per Procedència997
Catalunya 84,05% (Barcelona 91,3%, Girona 4,0%, Lleida 1,9% i Tarragona 2,8%)838
Altres CCAA 8,6% i estrangers 6,2%159
Pacients Atesos per Edat i Sexe
Pacients deDones/nenesHomes/nensambdós%
De 0 a 16 anys7211218418,46%
De 17 a 30 anys638114414,44%
De 31 a 45 anys687614414,44%
De 46 a 60 anys9410519919,96%
Més de 60 anys13918732632,70%
Total436561997
%43,73%56,27%

L’activitat desenvolupada al 2021 s’ha continuat veient afectada per la pandèmia Covid-19 en les diferents onades tot i que l’impacte ha estat menor que a 2020. Malgrat això s’han aconseguit uns bons nivells d’activitat, que s’agrupen segons es detalla a la següent taula:

ACTIVIDAD ASISTENCIAL EV. 2018-2021 (GB-ISCiN)
ACT. AMBULATÒRIA2018201920202021Variació 21-20
Entrenament i Millora14.86619.09317.05826.27754,0%
Logopèdia2.1352.6083.0094.52150,2%
Tractaments GNPC®344346146217,4%
Musicoteràpia5883126714466,7%
Neuropsicologia/psicologia1.1162.9133.4293.83311,8%
Exploracions / tests31069612833,3%
Primeres visites028934951146,4%
Visites successives / família / escola0913776470-39,4%

Per valorar la satisfacció del pacient pel que fa a l’Atenció Especialitzada Ambulatòria a consultes externes a l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, el 2021 han respost a l’enquesta 26 persones. Els resultats globals clau s’han mantingut tots per sobre del llindar esperat amb un Net Promoter Score (NPS) de 77.

RESULTATS GLOBALS2021Estàndard
Satisfacció
Grau de Satisfacció global de 7 o mes (0 a 10)92,30%≥ 90%
Puntuació mitjana de satisfacció global (0 a 10)9,15≥ 7,5
Fidelitat/Recomanació del centre
Tornaria en aquest mateix centre100,00%≥ 90%
Net Promoter Score (NPS)7750

En aquesta enquesta, 18 indicadors valoren la percepció positiva del pacient agrupada en 6 dimensions conceptuals:

 • Accessibilitat (2)
  • Tracte (6)
  • Comunicació (5)
  • Participació (1)
  • Entorn (2)
  • Seguretat Percebuda (2)

Guttmann Barcelona Life

És un equipament social format per un conjunt d’apartaments totalment adaptats i domotitzats. A més, la iniciativa disposa d’una cartera complementària de serveis personals i de suport adreçats expressament a la promoció de l’autonomia personal i del model de vida independent.

GBL és una iniciativa de l’Institut Guttmann dissenyada per a afavorir l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. L’objectiu és que puguin desenvolupar un projecte de vida independent de manera activa, inclusiva i amb el seu propi estil de vida. Aquest projecte que va començar al mes de febrer de 2019 amb l’oferta de 12 apartaments, es va incrementar al 2020 fins a comptar amb 26 apartaments operatius.

La capacitat d’apartaments de GBL pot arribar fins als 40 i s’aniran posant en funcionament de forma gradual. El 2021, un total de 59 usuaris han gaudit d’aquest servei i això ha representat una ocupació mitjana del 75,4 %.

Recerca aplicada al projecte Guttmann Barcelona Life

Guttmann Barcelona Life forma part de l’estudi “Infraestructuras para una vida independiente: una investigación participativa para repensar la vivienda, los cuidados y la comunidad en tiempos de pandèmia” que duen a terme el grup d’investigació CareNet (UOC) en col·laboració amb Fundació Institut Guttmann, la Fundació Catalana del Síndrome de Down i Cohousing Senior Car 70 i que s’engloba dins del programa de l’Ajuntament de Barcelona: Pla de Barcelona Ciència. Premis de recerca científica a reptes urbans a la ciutat de Barcelona.