2021 CONEIXEMENT

Centre de recerca

investigación

L’Institut Universitari ha potenciat durant 2021, com a centre de recerca, la translació a la clínica dels resultats de la recerca i ha impulsat els processos d’innovació assistencial per reforçar el nostre compromís d’oferir el més alt nivell científic i tècnic en cadascuna de les línies de recerca estratègiques.

La confluència entre l’Hospital Especialitzat -Centre d’Excel·lència- i l’Institut Universitari de Neurorehabilitació -Centre de Coneixement- permet optimitzar la generació i transferència de nous coneixements en aquest àmbit especialitzat de la ciència. Per ser un Referent Internacional en Neurorehabilitació, l’Institut Guttmann treballa generant i transmetent nous coneixements i innovació contínua en les tècniques, procediments i tecnologies pròpies del seu àmbit de coneixement científic i de la neurociència en general, mitjançant l’impuls d’una xarxa de cooperació oberta a la participació d’altres centres d’excel·lència, universitats, centres tecnològics, empreses i entitats, nacionals i internacionals.

PROJECTES COMPETITIUS

En relació als projectes competitius i amb finançament aliè cal destacar que l’any 2021 hem presentat 17 propostes a convocatòries públiques per al finançament de projectes de recerca i innovació, adreçades a diferents organismes nacionals i internacionals. Tot i que la majoria encara no s’han resolt, de moment ja hem obtingut un resultat positiu en dues de les presentades:

A nivell de Catalunya, en el marc d’organitzacions sense ànim de lucre:

 • Des del programa de recerca en Salut Cerebral, i arrel de la pandèmia, s’ha treballat en una proposta de col·laboració amb l’equip de la Universitat de Barcelona que lidera el Dr. David Bartrés per a la convocatòria de projectes de la Fundació La Marató de TV3 sobre la Covid-19, que ha aconseguit resultar finançada. El projecte el liderarem des de l’Institut Guttmann amb el Dr. Álvaro Pascual-Leone al capdavant, i porta per títol “Characterization and modulation of Brain networks to promote Brain resilience for the Covid-19 pandemic”.


El seu objectiu serà la caracterització de les xarxes de resiliència a partir del què ha suposat la pandèmia com a factor estressant pel sistema nerviós, a partir del seguiment que se n’ha fet en la cohort del BBHI; mirant també si aquestes xarxes neuronals poden ser modificades a través d’estimulació no invasiva com a estratègia per promoure mecanismes de resiliència en cas de qualsevol factor estressant a nivell emocional.

A nivell de l’Estat Espanyol, en el marc d’organitzacions sense ànim de lucre:

 • Des del programa de Recerca Social, l’equip d’investigadors del projecte Participava presentar una sol·licitud a la convocatòria de subvencions del Plan de Prioridades 2021 de la Fundación ONCE, que ha estat concedida. La idea és que aquesta ajuda es destini al finançament de l’estudi quantitatiu que es duu a terme en el marc del projecte.

Per a això, l’Institut Guttmann treballa 6 línies principals de recerca translacional i innovació.

Durant l’any 2021 hem treballat en 63 projectes de recerca, 17 Estudis i 8 Assajos Clínics.

Distribució dels 63 projectes de recerca entre els diferents programes:

P1   Tecnologies per a la rehabilitació sensitivo-motora i productes de suport 10
P2   Neuroreparació i teràpies avançades14
P3   Rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva (GNPT®)9
P4   Salut cerebral (Barcelona Brain Health Initiative)             9
P5   Neuroestimulació i Neuromodulació          5
P6   Recerca Social -QVIDLAB-    16
Al 2021 cal destacar pel que fa a Recerca i Innovació:
 • S’han establert acords de col·laboració amb entitats com el SAAS – Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, o l’IDIVAL – Instituto de investigación del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander per a l’ús científic de les nostres plataformes Guttmann, NeuroPersonalTrainer® i Guttmann Cognitest®.
 • En relació als projectes competitius i amb finançament aliè, el 2021 s’han presentat 17 propostes a convocatòries públiques per al finançament de projectes de recerca i innovació, adreçades a diferents organismes nacionals i internacionals. En total hem treballat en 63 projectes de recerca, 17 estudis i 8 assaigs clínics, i hem publicat 89 articles en revistes científiques indexades amb factor d’impacte.
 • De manera específica, en relació a les Tecnologies per a la rehabilitació sensitivomotora i productes de suport, s’està immers en el programa d’Investigació i Innovació Terapèutica en Pre-habilitació, Rehabilitació i abordatge integral de les seqüeles de tumors cerebrals recolzat per la Fundació Joan Ribas Araquistain.
 • També s’ha continuat treballant, entre d’altres, en el projecte de l’EITHealth, que va concedir una important quantitat de finançament a l’empresa ABLE Human Motion, i en el que formem part en qualitat de partner clínic per a la validació del seu exoesquelet robòtic lleuger.
 • Quant al programa de Neuroreparació i teràpies avançades, aquest 2021 s’ha continuat treballant en el projecte subvencionat per la Fundació La Marató de TV3 que estudia la recuperació dels moviments del braç i de la mà en pacients amb lesió de la medul·la espinal cervical mitjançant la neuromodulació elèctrica espinal assistida amb un exoesquelet de braç, tot i que s’ha vist endarrerit alguns mesos a causa de la pandèmia.
 • Pel que fa a l’estudi clínic d’implantació de cèl·lules mesenquimals per a potenciar la regeneració medul·lar, durant l’any 2021 hem iniciat una nova fase, en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits, en la qual s’eixamplarà l’àmbit d’estudi a més pacients. Serà un doble cec, es preveu incloure-hi 18 persones amb tetraplegia, i comptem ja amb l’autorització per part de la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario.
 • En el programa de Rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva hem continuat la nostra tasca dins el projecte “Tecnologías interactivas para la rehabilitación cognitiva ACTIVE VRain” del programa Retos Investigación del Ministerio.
 • Pel que fa al programa de Salut Cerebral, hem iniciat un projecte, finançat per la convocatòria PANDÈMIES 2020 de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), en el que ens plantegem la realització d’una completa anàlisi de dades mitjançant models avançats i un enfocament estadístic per a la caracterització dels determinants i dels mecanismes que explicarien les diferències interindividuals en la resiliència durant la pandèmia de la Covid-19.
 • Quant a subvencions aconseguides, ens ha estat finançat el projecte que vàrem presentar a la convocatòria de la Fundació La Marató de TV3 en relació al BBHI i la pandèmia de la Covid-19, que liderarà la nostra organització i en el que també participarà el grup de la UB coordinat pel Dr. David Bartrés.
 • Dins el programa de Neuroestimulació i Neuromodulació, hem continuat treballant en l’assaig controlat aleatori que ens va ser finançat per la Fundació La Marató de TV3 de l’efecte potenciador de l’estimulació transcranial de soroll aleatori (tRNS) en la rehabilitació cognitiva dels pacients amb lesió cerebral traumàtica.
 • En relació al programa de Recerca Social, i pel que fa als projectes competitius, hem continuat la nostra tasca en el projecte amb finançament europeu VIGOUR, que té com a objectiu implementar un programa de suport a l’atenció integrada en 16 localitats d’Europa al llarg de 3 anys (2019-2021); i en el projecte europeu “Precise4Q”, finançat pel programa H2020 per desenvolupar models predictius al voltant de l’ictus i del què ja n’han sorgit nombroses publicacions. En relació al Projecte de Recerca Social PARTICIPA, ja comptem amb 29 entitats adherides al mateix.

Recerca Social

PARTICIPA, impulsat per l’Institut Guttmann juntament amb les associacions de persones amb discapacitat que formen part del Consell Social i de Participació, avança favorablement en l’establiment i consolidació de la cohort de participants i la fidelització de les institucions col·laboradores de la iniciativa, i aquest any ha obtingut l’aprovació per part del CEIC de la Unió Catalana d’Hospitals.

Hem continuat al costat de les principals associacions de persones amb discapacitat, especialment aquelles que formen part del nostre Consell Social i de Participació, amb el desenvolupament i la posada en marxa del projecte PARTICIPA i la col·laboració en jornades i conferències amb entitats, federacions i confederacions. Així, hem presentat el projecte PARTICIPA a ASPAYM, MIFAS, ECOM, COCARMI, Fundación ONCE, PREDIF, COCEMFE i un llarg etcètera d’associacions i entitats. El projecte aglutina ja més de 1.600 voluntaris adscrits que han respost prop de 5.000 qüestionaris.

SAPS QUÈ SÓN LES BARRERES?

Alguna vegada has trobat que el bany accessible s’utilitza com a magatzem? T’és impossible anar en metro sol/a, perquè mai saps si hi haurà ascensor o estarà fora de servei? Les persones parlen als teus acompanyants en lloc de a tu?

SAPS QUÈ SÓN ELS FACILITADORS?

Un pis accessible, amb portes àmplies, rampes i ascensor; una actitud no paternalista, d’igual a igual; unes instal·lacions correctament senyalitzades o unes polítiques que garanteixin l’accés al mercat laboral són exemples de facilitadors.

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 2020

Aquest 2021 els professionals de l’Institut Guttmann han publicat 89 articles en revistes científiques indexades amb factor d’impacte, que han acumulat un FI de 423,881 i dels quals 38 es troben en revistes del primer quartil (Q1 ):

Articles publicats en revistes indexades:

Accedeix als articles publicats durant l’any 2021


Articles publicats en revistes no Indexades:

–      ¿En qué se parecen un huevo y una semilla? Estudio longitudinal de la formación de conceptos tras un ictus?

Miguel Espiña-Bou, Antonia Enseñat-Cantallops, Jordi Peña-Casanova, Alberto García-Molina

Cuadernos de Neuropsicología – Panamerican Journal of Neuropsychology – Vol. 14, núm. 3 (2020)

–      Recuperación de la memoria de trabajo verbal y visoespacial después de un traumatismo craneoencefálico

Gabriela Quezada Calderón, Antonia Enseñat Cantallops, Alberto García Molina

Cuadernos de Neuropsicología – Panamerican Journal of Neuropsychology – Vol. 15, núm. 1, 49-55 (2021)

–      Impulsant la cultura de seguretat: participació i percepció del pacient en relació amb la seg. l’atenció rebuda

Mariona Secanell, Emilien Amar  –  Annals de Medicina 2021; 104:108-112

–      La continuidad asistencial después del alta hospitalaria desde un hospital de neurorrehabilitación: Equipo de Evaluación y Soporte Especializado (EASE) del Institut Guttmann

Mercè Yuguero, Cristina Bonet, Eulàlia Castillo, Elena Hernández, Marco A. Raya, Sònia Tàsies  –  Agathos 2020; número 2

–      Cognitive-affective modulation of pain: The placebo and nocebo phenomena & their impact on pain treatment

Sergiu Albu, Hans Linsenbardt, Mary W.Meagher

In Rajkumar Rajendram, Vinood Patel, Victor Preedy (Ed), The Neuroscience of Pain, Anesthetics, andAnalgesics , 1st Edition, 2022, (Pages 375-386), Academic Press. DOI: 10.1016/B978-0-12-820589-1.00033-6

–      Understanding Social Risk Variation Across Reintegration of Post-Ischemic Stroke Patients

Cisek K, Nguyen TNQ, Garcia-Rudolph A, Saurí J, Kelleher JD.

Pluta R, editor. Cerebral Ischemia [Internet]. Brisbane (AU): Exon Publications; 2021 Nov 6. Chapter 13. PMID: 34905316

–      Part 14. Tractament simptomàtic i rehabilitador en l’Esclerosi Múltiple

Raúl Pelayo, Lluís Ramió i Torrentà, Imma Pericot i Antoni Cano

Guies mèdiques de la Societat Catalana de Neurologia (6): Diagnòstic i tractament de l’Esclerosi Múltiple

–      Part III: Neuroimaging and Neurodiagnostic Testing

17. Electrophysiological Techniques

Jose M. Tormos, Hatice Kumru, Álvaro Pascual-Leone

Brain Injury Medicine: Principles and Practice (Third Edition). Nathan D. Zasler, Douglas I. Katz, Ross D. Zafonte. Springer Publishing Company

–      PARTICIPA, proyecto de investigación social sobre discapacidad

Cegarra, B. y Saurí, J. (2021)

Revista Española de Discapacidad, 9(2), pp. 193-203. Doi: https://doi.org/10.5569/2340-5104.09.02.11

–      Capítulo “Evolución histórica sobre el tratamiento de las personas con discapacidad”

Blanca Cegarra Dueñas

“Personas con discapacidad: Derechos sociales y cultura de las capacidades” – Universitat de Barcelona – Facultat d’Educació. Edicions Saragossa (2021)

–      Covid-19 y fatiga crónica

Edgar Buloz Osorio

Rev Venez Med Fis Rehabil. 2021;8:38-39