2022 LA FUNDACIÓ

Pla estratègic 2020-2025

Equip humà - Drets i pràctiques laborals
Pau, Justícia i Institucions Sòlides

El Pla Estratègic, que ja es troba al seu equador, va assolint les seves fites a bon ritme amb el desenvolupament anual mitjançant els programes institucionals. El Programa 2022 ha recollit els objectius fixats per a desenvolupar durant l’any, amb la mirada dirigida a noves línies d’activitats i serveis basats en la neurorehabilitació i la promoció de la salut cerebral. La Fundació Institut Guttmann ha aconseguit un 94’63% del compliment global dels seus objectius.

Objectius Estratègicsprimer Q.segon Q.anual
Percentatge d’assoliment global33,23%61,79%94,63%
COHESIÓ, COMPETÈNCIA, COMPETITIVITAT33,07%61,31%94,52%
DESENVOLUPAMENT NOU CENTRE 35,17%75,25%94,50%
DIFERENCIACIÓ, INNOVACIÓ, ESPECIALITZACIÓ, HUMANITZACIÓ31,60%61,83%94,43%
EXCEL·LÈNCIA 32,36%61,52%94,28%
NOU CONCEPTE DE DISCAPACITAT33,59%82,30%99%
PRESTIGI SOCIAL26,55%60,92%95,01%
REFERENT NACIONAL I INTERNACIONAL27,62%58,41%94,02%
SOSTENIBILITAT35,77%62,02%96,44%
El Pla Estratègic 2020-2025 recull, entre d’altres coses la versió actualitzada de la missió, visió i valors institucionals.