2022 PACIENTS I FAMÍLIES

Voluntariat

Voluntariat

Els voluntaris i voluntàries ajuden directament i es comprometen amb la missió de l’entitat, alhora que viuen una experiència enriquidora. Ells i elles ofereixen suport efectiu i acompanyament als pacients i/o les famílies, millorant el seu benestar durant l’estada al centre, oferint una atenció humana, amable i pròxima.

La tasca dels voluntaris està dirigida a tots els pacients que estiguin realitzant un tractament de neurorehabilitació intensiu a l’Institut Guttmann així com a les seves famílies o cercle efectiu i social i a tots els participants de programes de participació a l’entorn com per exemple el programa Vida Activa i el programa Sports&Life Guttmann Club.

Tots els voluntaris i voluntàries realitzen una formació inicial. L’any 2022 l’Institut Guttmann ha comptat amb 43 persones voluntàries, 35 d’elles en actiu. D’aquestes 35:

  • 17 persones són externes a l’Institut Guttmann
  • 8 persones són ex pacients de lesió medul·lar
  • 6  persones són ex pacients de dany cerebral
  • 4 persones són familiars d’ex pacients

Les principals activitats desenvolupades per les persones voluntàries han estat d’acompanyament als pacients, tant a l’hospital com durant les sortides extra hospitalàries, de traducció, de participació en diferents activitats de lleure i animació per a pacients i famílies i en programes de participació a l’entorn. De manera representativa es realitza també la Comissió de Voluntariat.

A més, des del 2022 i dins del Programa de Voluntariat, els voluntaris/es realitzen visites guiades als pacients nouvinguts i les seves famílies, per tal de presentar-los les instal·lacions del centre i humanitzar el procés d’acollida. L’any 2022 es van dur a terme 32 visites guiades.

A continuació es detallen algunes dades rellevants en relació a l’activitat del voluntariat a l’Institut Guttmann durant el 2022:

Sessions de serveis realitzats748
Total d’hores de serveis1.536
Altes de nous voluntaris/es40
Baixes de voluntaris/es27
Campanyes informatives sobre voluntariat1
Sessions de formació inicial2
Participants a la formació inicial30
Sessions de formació específica1
Participants a la formació específica13