2022 LA FUNDACIÓ

Aliances estratègiques

L’Institut Guttmann estableix aliances i acords formals amb altres institucions, entitats i/o empreses amb objectius similars o complementaris als seus, per a la millor consecució i desenvolupament dels seus objectius fundacionals.

A la darrera revisió de 2022, l’organització ha mantingut un total de 316 acords distribuïts entre els seus diferents àmbits d’actuació.

L’Institut Guttmann assenta les seves aliances sobre bases justes i transparents que persegueixin els objectius institucionals, i procurin el benefici mutu, negant-se a qualsevol relació o vinculació amb d’altres organitzacions que puguin originar-li un conflicte ètic amb els propòsits, els objectius o els valors institucionals.

CONVENIS / ACORDS – AENUM.
Assistencials6420%
Recerca12841%
Universitat i Docència4013%
Innovació aplicada 3511%
Consell Social, Associacions i Altres4915%
TOTAL316
Aliança estratègica entre l’Hospital Germans Trias i l’Institut Guttmann

Col·laboració conjunta entre ambdues institucions sanitàries per a realitzar cirurgia bariàtrica en pacients amb lesions medul·lars amb obesitat mòrbida. Una iniciativa singular per aquesta patologia a nivell estatal.

Les dues organitzacions han creat un circuït de derivació que permetrà operar de forma regular aquest tipus de pacients, després d’una valoració multidisciplinària entre d’altres, pels equips d’Endocrinologia/Nutrició, Cirurgia Digestiva, Anestesiologia i Rehabilitació amb l’objectiu d’oferir una gran millora en l’accessibilitat, la qualitat i l’esperança de vida dels pacients amb aquestes patologies.