2022 LA FUNDACIÓ

Socialment responsables

Socialment responsables

L’any 2015 l’Institut Guttmann va fer una aposta clara per la Responsabilitat Social Corporativa com a política de valor transversal a tota l’organització, convertint-se així en una institució sanitària pionera en RSC. El compromís social de l’Institut Guttmann promou valors que són ja essencials per a la organització, amb un comportament legal, ètic i responsable que manté i promou entre la totalitat de relacions que estableix, i que es reporta anualment en aquesta Memòria – Balanç Social / Informe d’RSC i però també a les acreditacions de la Joint Commission International, la SR10, la GRPD, la ISO 14001, la ISO 50001 i l’EMAS, entre d’altres.

De fet, des del 2017 la Política Institucional de Responsabilitat Social Corporativa de la Fundació Institut Guttmann és una aposta clara per la Responsabilitat Social Corporativa com a política de valor transversal a tota l’organització, convertint-se així en una organització capdavantera en el sector sanitari. Aquest és, aleshores, el document que, en línia amb l’objectiu fundacional, expressa la voluntat, els objectius, les orientacions, les estratègies i l’acció continuada del sistema de gestió de Responsabilitat Social Corporativa i de Compliance de la Fundació Institut Guttmann, des de la implicació voluntària i més enllà del què estableix la legislació vigent.

L’Institut Guttmann exerceix una política de completa transparència informativa i a la seva web institucional disposa del Portal de Transparència on publica i actualitza regularment tota la informació i documentació relativa a la seva gestió, programes i polítiques d’actuació, resultats d’auditories i acreditacions entre d’altres.

La Fundació Institut Guttmann ret comptes al Protectorat de Fundacions, òrgan de tutela, control i supervisió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, així com al Departament de Salut i al Ministeri d’Hisenda del Govern d’Espanya.

El programa anual de la Direcció-Gerència recull  les principals accions plantejades per enfortir el nostre Sistema de Gestió de l’RSC i Compliance i alhora donar resposta al Pla Estratègic 2020-2025.

Compromesos amb la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat

A banda de les acreditacions i altres auditories d’obligat compliment i d’altres voluntaris  a que se sotmet regularment l’Institut Guttmann, el seu compromís social va molt lligat a la innovació vinculada al discurs de la discapacitat. Un discurs renovat que troba en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de les Nacions Unides l’any 2006, ratificada per més de 20 països entre els quals Espanya l’any 2008,  un dels seus documents de referència. 

La Convenció propugna un canvi en el model social de la discapacitat, la creació d’un relat social basat en:

  • La nova perspectiva dels Drets tal com recull la Convenció posant especial èmfasi en l’autonomia personal i l’empoderament.
  • Un canvi de model social de la discapacitat amb una corresponsabilitat plena de tots els individus per igual.
  • Un nou relat social que reivindica la reducció de les desigualtats socials per raó de discapacitat.
  • Promoure la reducció de les desigualtats socials de les persones amb discapacitat amb l’impuls dels “Objectius per al Desenvolupament Sostenible” (ODS), en concret aquells ODS relacionats directament amb la discapacitat amb el focus posat en l’Agenda 2030 que és també un dels objectius de l’Institut Guttmann.

A la Fundació Institut Guttmann fem incidència en 6 ODS: 3, 10, 11, 13, 16 i 17.