2023 LA FUNDACIÓ

Aliances estratègiques

Aliances - Memoria 2023

L’Institut Guttmann estableix aliances i acords formals amb altres institucions, entitats i/o empreses amb objectius similars o complementaris als seus, per a la millor consecució i desenvolupament dels seus objectius fundacionals.

A la darrera revisió de 2023, l’organització ha mantingut un total de 350 acords distribuïts entre els seus diferents àmbits d’actuació.

L’Institut Guttmann assenta les seves aliances sobre bases justes i transparents que persegueixin els objectius institucionals, i procurin el benefici mutu, negant-se a qualsevol relació o vinculació amb d’altres organitzacions que puguin originar-li un conflicte ètic amb els propòsits, els objectius o els valors institucionals.

CONVENIS / ACORDS – AENUM.
Assistencials6619%
Recerca15143%
Universitat i Docència3911%
Innovació aplicada 3711%
Consell Social, Associacions i Altres5716%
TOTAL350