2023 PACIENTS I FAMÍLIES

Experiència pacient

Experiència pacient

En els darrers anys, a l’Institut Guttmann hem apostat per introduir l’enfocament Experiència Pacient de manera transversal i integrada, i així millorar la qualitat en tots els processos i continuar avançant en construir una organització humanitzada. Tenir en compte la perspectiva dels pacients (i les seves famílies) a l’hora de prendre decisions resulta enriquidor i permet apostar per accions més globals i completes per a tots els agents implicats, amb la conseqüent millora en la qualitat de l’atenció.

Durant l’any 2023 hem continuat treballant per avaluar i millorar l’experiència del pacient i famílies a l’Institut Guttmann:

  • S’ha seguit treballant en la implementació i millora dels processos d’acollida i alta hospitalària incorporant l’experiència de pacients i familiars.

De fet, alguns resultats de satisfacció i experiència pacient milloren respecte anys anteriors, com per exemple les explicacions dels serveis i el funcionament de l’hospital a l’ingrés i l’explicació de les instruccions rebudes a l’alta.

S’ha inaugurat el grup de treball de “La veu del pacient i les seves famílies”. Aquest grup, format per ex pacients i familiars, es va inaugurar el 6 de novembre de 2023 amb una sessió de treball sobre com millorar les Revisions Mèdiques Periòdiques. 

D’altra banda, també s’ha comptat amb la participació de 2 ex pacients d’aquest grup per a dissenyar un nou programa de mentoria basat en el suport entre iguals per a pacients amb lesió medul·lar hospitalitzats. Aquest programa d’acompanyament personalitzat es troba en fase de pilotatge i està previst que s’implementi a l’hospital durant l’any 2024.

També s’ha començat a treballar amb un grup de pacients i voluntaris de l’hospital per adaptar a llenguatge comprensible (health literacy) els consentiments i fulls informatius sobre intervencions dels procediments quirúrgics o intervencions específiques que s’han de realitzar als pacients. Aquest tipus d’accions milloren la qualitat de la informació que donem als pacients i afavoreixen l’empoderament i l’alfabetització de la salut.

Alguns d’aquests projectes i els seus resultats han estat presentats a congressos i jornades durant l’any 2023, i l’enfocament Experiència Pacient va ser un dels temes més rellevants a les passades Jornades Tècniques sobre Humanització de l’Institut Guttmann.