2023 PACIENTS I FAMÍLIES

Programa Ubuntu

Ubuntu

L’objectiu del Programa Ubuntu és detectar i actuar de manera positiva en la resolució o atenuació dels casos de vulnerabilitat que afectin els nostres pacients i són, o poden ser, causa de patiment, marginació, abusos o exclusió social.

Aquestes situacions que per la seva gravetat han de ser objecte d’una atenció professional especial, requereixen alhora una mirada empàtica i compromesa amb qui les pateix; ja que sovint es manifesten de manera poc evident i són difícils de percebre, sigui per desconeixement dels drets de la pròpia víctima, per por, o per formar part de situacions que podrien considerar-se incòmodes.

Pel que fa al programa Ubuntu, aquests any han estat atesos 50 pacients amb un total de 78 serveis, segons el següent detall:

Serveis 78
Roba / productes higiene28
Condonació Ortesis S. Social17
Restauració familiars7
Suport econòmic per a transport9
Bugaderia13
Televisió infants4
Programa Allotjament Familiars de pacients36

L’any 2023 s’han cursat un total de 59 sol·licituds de familiars vinculats a pacients ingressats, de les quals 36 han estat allotjades als recursos de la Fundació Jubert Figueras.