2023 SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

Una Organització Mediambientalment Sostenible

Sostenibilitat mediambiental

La petjada climàtica del sector de la salut equival al 4,4% de les emissions globals, equivalent a les emissions anuals de 514 centrals elèctriques de carbó. Si tenim en compte que sostenibilitat i salut estan intrínsecament relacionades, la responsabilitat mediambiental de l’Institut Guttmann, com a organització assistencial, és un dels pilars fonamentals en la seva gestió.

Per a aconseguir una gestió sostenible en tots els seus àmbits, aposta fermament per la implementació d’estratègies sostenibles amb l’objectiu de preservar i respectar els recursos naturals del planeta i posar en marxar accions que tinguin un impacte positiu en el seu entorn i en la societat.

En aquest context, els criteris de sostenibilitat ESG han adquirit una especial rellevància a la institució pel que fa a la seva aplicació en:

 • LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. Inclou aquells principis que representen un impacte positiu i de protecció cap al medi ambient. Un exemple pot ser reduir l’empremta de carboni o l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
 • LA SOSTENIBILITAT SOCIAL. Aquí s’emmarquen les accions relacionades amb aspectes laborals i de drets humans. La diversitat a les organitzacions, la inclusió social i la gestió de les diferents comunitats del món on s’opera, entren dins aquests principis.
 • LA SOSTENIBILITAT INSTITUCIONAL fa referència als valors ètics i les bones pràctiques. La qualitat i la transparència de la gestió dels processos, així com l’establiment de polítiques internes eficaces de compliment normatiu per prevenir, identificar i tractar riscos engloben aquests criteris.

En concret, dins l’eix de SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, hem aconseguit els següents resultats:

Materials i consums
 • Aixetes amb sensor.
 • Cobertes tèrmiques per evitar l’evaporació.
 • Jardins terapèutics amb vegetació autòctona amb sistemes de reg per degoteig programables i sectoritzat que es desconnecten en cas de pluja, amb una reducció del 14% de l’aigua de reg en els últims 5 anys.
 • Transvasament de l’aigua prèviament a la neteja dels acumuladors.
 • Campanyes de conscienciació amb la instal·lació d’11 comptadors de control del consum.

 • Col·locació de 608 plaques fotovoltaiques.
 • Substitució de la il·luminació tradicional per LEDs.
 • REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2.
 • Reducció d’un 22,74% de les emissions de CO2 a l’atmosfera. Hem passat de 954,56 tones de CO2emeses l’any 2020 a 737,49 el 2022, l’equivalent a plantar 723 arbres.
 • Hem passat de 6 recollides de residus setmanals a 1 mensual amb un 96% de reducció de combustible amb l’ús d’una compactadora.
Carregadors electrics
Amb una disminució de 1’6 tones de CO2.

 • Promoció de la mobilitat sostenible.
 • L’ús de vehicles híbrids i la instal·lació de 10 carregadors elèctrics entre els 2 centres.
 • Programa assistencial de Consolidació Territorial que evita desplaçaments innecessaris dels pacients i les seves famílies a l’hospital i acostem el tractament i la rehabilitació, dins el possible, a centres propers al seu domicili. Així, impactem en les emissions però també en l’estalvi de recursos econòmics i de temps, posant en el centre el benestar de pacients i famílies.
Residus
Amb una reducció de 613 kg de residus alimentaris
 • Introducció d’eines eficients per al control de residus orgànics, passant de 624 kg de CO2/any a 24 kg/ CO2 any.
 • Actualment es segreguen 30 tipus de residus diferents.

Implementació de pràctiques de construcció sostenibles amb materials respectuosos.

L’any 1993 amb l’inici del disseny de l’Hospital de Neurorehabilitació a Badalona, i posteriorment a l’edifici de Guttmann Barcelona l’any 2019, es van concebre amb criteris de sostenibilitat:

 • L’edifici de Guttmann Barcelona compta amb la certificació BREEAM i la qualificació energètica A.

L’Institut Guttmann desenvolupa un política de millora contínua que exerceix, també, amb  les certificacions més exigents.