2023 PACIENTS I FAMÍLIES

Humanització en l’assistència

Humanitzem
ods 3

Humanitzar és reconèixer el protagonisme del pacient i la família en el procés assistencial i fer-los partícips, proporcionant-los la informació de manera adequada per a que puguin participar proactivament en la presa de decisions. També és tractar a les persones com a subjectes capaços de decidir i amb capacitat de participar. En la mesura que sigui possible, humanitzar consistirà en fer responsable el pacient del seu procés de salut, fugint de relacions assistencials paternalistes; entenent que els pacients són persones amb drets i responsabilitats i llibertat de decisió.

Humanitzar implica posar al pacient al centre de la nostra atenció i reforçar la seva autonomia personal per comptar amb pacients actius i empoderats.

A l’Institut Guttmann volem escoltar les necessitats profundes dels pacients i transformar conjuntament amb ells/es el context sanitari per aconseguir millors resultats en salut i benestar. Per tant, situant al pacient i llur família al centre de la nostra atenció, volem donar-los veu i que tinguin un rol actiu en tot el procés assistencial. Això ens permetrà conèixer millor la percepció i les necessitats del pacient i, en conseqüència, introduir millores en l’atenció clínica, la seguretat del pacient i l’efectivitat dels tractaments rehabilitadors.

Humanitzar també implica posar el focus en els professionals, que són els principals agents humanitzadors, i, per tant, cal promocionar la seva formació i capacitació, afavorir una comunicació adequada, garantir un bon clima de treball, i fomentar la seva participació.

Un dels nostres principals reptes com a organització és millorar la humanització de l’atenció assistencial de l’Institut Guttmann i la promoció de l’empoderament de pacients i famílies.

Des de l’Institut Guttmann treballem per aconseguir que les persones amb discapacitat aconsegueixin els màxim nivell possible d’autonomia personal, major qualitat de vida i una plena inclusió i participació social.

Eix 1: La cultura de la humanització 

Crear cultura humanitzadora implica ocupar-se de gestionar canvis en: actituds, usos, costums i estils, comportaments individuals i grupals, etc., amb l’objectiu d’orientar a totes les persones cap a una atenció més humanitzada i millorar així l’experiència dels pacients i les seves famílies. 

Eix 2: Informació i acompanyament personalitzat 

L’atenció personalitzada és un element clau per a la millora de la humanització. Reconèixer la singularitat de cada pacient implica oferir respostes individualitzades a les seves necessitats i expectatives, així com informar de manera proactiva i efectiva i fomentar la presa de decisions compartida.

Eix 3: Humanització en l’assistència i l’hospitalització 

L’hospitalització és una experiència intensa a nivell emocional tant per al pacient com per a les famílies. Així que esdevenen importants aspectes com: la millora de l’entorn físic, la qualitat en l’atenció a pacients, familiars i acompanyants, els espais confortables, la qualitat del descans dels pacients hospitalitzats, el suport i l’acompanyament, la preservació de la intimitat del pacient i/o l’entreteniment i el benestar emocional, entre d’altres aspectes que treballem dia a dia per millorar l’experiència de les persones ateses.

Eix 4: Humanització de l’assistència en infància 

A l’Institut Guttmann apostem per la coordinació amb la família i altres agents comunitaris com a element fonamental per a l’atenció integral i personalitzada de l’infant. D’altra banda, per a llargues estades hospitalàries es considera de gran importància facilitar l’adequació d’infraestructures i disposar d’ambients amables per als infants, així com vetllar pel seu benestar emocional a través d’activitats lúdiques i socials. 

Eix 5: Humanització de la gestió 

Des de l’Institut Guttmann no entenem un projecte d’humanització que no contempli accions envers els nostres professionals amb l’objectiu d’escoltar activament les seves inquietuds i respondre amb accions de millora de les relacions laborals. Tanmateix, continuarem fomentant la formació per a professionals i desenvolupant accions per a la millora de la comunicació i les relacions interpersonals.

El mes de juny es va celebrar la XXXV edició de les Jornades Tècniques de l’Institut Guttmann amb el lema “Amb H d’Humanitzar”. A la jornada, inaugurada per Xavier Marcet, expert en estratègia, innovació i transformació de les organitzacions, van participar experts en la gestió del coneixement, de la XPA i la Humanització de diferents organitzacions. 

El mes de novembre vam acollir la presentació del Manual de Buenas Prácticas de Humanización en Lesión Medular, un document que estableix les línies estratègiques i les bones pràctiques necessàries per aconseguir unitats de lesió medul·lar (ULMs) humanitzades. La iniciativa s’emmarca dins d’HUMANIZALE, un projecte promogut per Hollister i EVEN- Grupo de Expertos en Vejiga Neurógena. La presentació es va complementar amb la inauguració de l’exposició fotogràfica Más humanos que nunca. Más allá de la Lesión Medular, un homenatge que mostra les persones en el seu rol com a pacients, professional mèdic o d’infermeria de l’Institut Guttmann.