2023 PACIENTS I FAMÍLIES

Voluntariat

Voluntariat

Els voluntaris i voluntàries ajuden directament i es comprometen amb la missió de l’entitat, alhora que viuen una experiència enriquidora. Ells i elles ofereixen suport efectiu i acompanyament als pacients i/o les famílies, millorant el seu benestar durant l’estada al centre, oferint una atenció humana, amable i pròxima.

La tasca dels voluntaris està dirigida a tots els pacients que estiguin realitzant un tractament de neurorehabilitació intensiu a l’Institut Guttmann així com a les seves famílies o cercle efectiu i social i a tots els participants de programes de participació a l’entorn com per exemple el programa Vida Activa i el programa Sports&Life Guttmann Club.

Tots els voluntaris i voluntàries realitzen una formació inicial. L’any 2023 l’Institut Guttmann ha comptat amb 45 persones voluntàries en actiu. El 44% de les persones voluntàries són dones i el 56% restant són homes.

Segons la seva vinculació amb l’Institut Guttmann:

  • 9 persones són familiars d’expacient
  • 8 persones són expacients de dany cerebral
  • 9 persones són expacients de lesió medul·lar
  • 17 persones són externs a l’hospital

Les principals activitats desenvolupades per les persones voluntàries han estat d’acompanyament als pacients, tant a l’hospital com durant les sortides extra hospitalàries, de traducció, de participació en diferents activitats de lleure i animació per a pacients i famílies i en programes de participació a l’entorn. De manera representativa es realitza també la Comissió de Voluntariat.

A més, quan ingressa un pacient a l’Institut Guttmann per primera vegada, rep la visita d’una persona voluntària del centre, la qual ofereix la possibilitat de realitzar una visita guiada per l’hospital, als pacients i/o als familiars d’aquests. En el cas que no vulguin realitzar la visita, donen la benvinguda i expliquen l’existència del servei de voluntariat del qual es poden beneficiar. En el cas que tots els nous pacients  desestimin realitzar la visita guiada, les persones voluntàries fan acompanyament amb aquells pacients que en aquell moment ho necessitin.

L’any 2023 es van dur a terme 113 visites guiades als pacients nouvinguts i les seves famílies, a fi d’humanitzar el procés d’acollida.

A continuació es detallen algunes dades rellevants en relació a l’activitat del voluntariat a l’Institut Guttmann durant el 2023, en una comparativa amb l’any anterior:

Sessions de formació inicial

Durant l’any 2023 s’ha realitzat tres sessions de formació inicial (al març, juliol i novembre), prèvia a la incorporació dels voluntaris al programa de voluntariat.
 
Per què és important?

La formació dels voluntaris és una aspecte fonamental del Programa de Voluntariat de l’Institut Guttmann. Aquesta és un dret i un element essencial per al correcte desenvolupament de la seva tasca voluntària. Ser voluntari d’un centre hospitalari no implica solament una bona predisposició i ganes de fer-ho, sinó que requereix d’unes eines per perseguir l’excel·lència de l’acció.
 

La formació bàsica obligatòria emmarca la funció del voluntariat dins l’àmbit hospitalari i ofereix eines a aquest per tal que pugui desenvolupar una tasca adequada en cada moment.
 
Anteriorment, la durada d’aquesta sessió inicial, era de 3 hores però donat que a molts professionals els hi faltava temps per explicar algun aspecte i la incorporació de l’explicació del maneig de cadira de rodes, per part de Teràpia Ocupacional del centre, durant el 2023, s’ha ampliat aquesta sessió a quatre hores.
 

Sessions de formació específica

Segons les necessitats identificades amb els pacients, i recollides en la supervisió continuada dels voluntaris, s’aniran detectant temes d’interès que s’aniran programant durant l’any. Aquesta informació ens ajudarà a que els voluntaris puguin conèixer  aspectes específics del mon de la discapacitat, així com del procés neurorehabilitador intensiu que duu a terme l’hospital amb els seus pacients.

Aquest any 2023, s’ha realitzat una formació específica sobre: “Aspectes psicològics a tenir en compte per fer un bon acompanyament”, realitzar per psicologia amb una durada de 2 hores aproximadament, amb una assistència de 13 persones voluntàries.